Klinisk forskning och utbildning

Medarbetaren Sara Mernelius som bedriver forskning sträcker fram ett prov av något slag mot kameran. Hon bär vit rock och vita plasthandskar och befinner sig i labbmiljö.
Sara Mernelius är en av våra många anställda som bedriver forskning. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet heter Futurum – akademin för hälsa och vård.

Ansvarsområdet för enheten innefattar stöd till klinisk forskning, samordning av verksamhetsförlagd utbildning inom 17 professionsutbildningar, ansvar för decentraliserad läkarutbildning, ansvar för läkares AT och ST- utbildning och kunskapsstöd i form av biblioteksverksamhet.

Futurums uppdrag är att:

  • Utveckla och finansiera klinisk forskning
  • Utveckla och underlätta för vårdenheter att erbjuda god verksamhetsförlagd utbildning
  • Vara ett kunskapsstöd för vård, forskning och utveckling med patientens behov i centrum