Lärande och förnyelse

Människor som sitter och pratar

Qulturum erbjuder hjälp och stöd i arbetet med att förändra system snarare än traditionella kurser.

Vi erbjuder kompetensförnyelse, möjligheter till reflektion och handledning i utveckling och förändring med hjälp av moderna hjälpmedel och förbättringsverktyg.

Qulturum är en enhet att vända sig till för att utveckla ny kunskap om förbättringar och förnyelse av hälso- och sjukvård. Det gäller utveckling som rör patientcentrering, samverkan/vårdflöde, ledarskap, kliniska förbättringar, patientsäkerhet, läkemedelsanvändning med mera.

Qulturum är ett centrum för utveckling av arbetssätt och nya metoder för utvecklingsarbete samt utvärdering inom strategiskt viktiga förbättringsområden och ledarskap i hälso- och sjukvård.

Qulturum vill vara en mötesplats för alla som vill vara med och utveckla och förbättra svensk hälso- och sjukvård.

Allt arbete utgår från vårdens vardag och arbetet sker dagligen i ett nära samarbete med medarbetare inom hälso- och sjukvård – oftast i arbetslag där alla yrkeskategorier är representerade. Vi genomför utvecklingsprogram,  förbättringsarbeten, ledarutveckling, konferenser och andra aktiviteter.