Din guide till hälsa och vård

Din guide till hälsa och vård

"Din guide till hälsa & vård" ska inspirera till ett hälsosamt liv, samt ge våra länsbor ökad delaktighet och kännedom om vården och tandvården. Tidningen delas ut till alla hushåll i Jönköpings län två gånger per år.