Begäran om registerutdrag

Registerutdrag skickas alltid med rekommenderad post.

Region Jönköpings län skickar kostnadsfritt ut begärd information om personuppgifter som är under behandling. För ytterligare kopior kan en avgift för att täcka de administrativa kostnaderna tillkomma.

Om handläggningstiden överskrider en månad kommer du att bli kontaktad och få information om orsakerna till förseningen.

Formulär för begäran om registerutdrag

Personuppgifter

Registerutdrag

Jag vill ha registerutdrag på följande format
Registerutdrag önskas från följande verksamheter