Uppföljning

Så här genomförs byggprojekt i Region Jönköpings län - uppföljning.

Vid större lokalprojekt följs hela projektet upp både när det gäller genomförandet och resultatet.

Syftet med uppföljningen

  • Undersöka hur verksamheten upplevt deltagandet i processen.
  • Undersöka om lokalernas funktion överensstämmer med uppsatta mål och krav.
  • Ständigt förbättra arbetsformer och krav på lokaler.