Upphandling

Så här genomförs byggprojekt i Region Jönköpings län - upphandling.

Entreprenörer som kan genomföra projektet på det sätt som planerats upphandlas enligt regelverk i Lagen om offentlig upphandling, LOU.

Beroende på val av entreprenadform kan upphandlingen göras före projekteringen. Vid en utförandeentreprenad ansvarar byggherren (regionfastigheter) för projekteringen medan det vid en totalentreprenad är entreprenören som genomför projekteringen.

Arbetsfördelning

Regionfastigheter ansvarar för upphandlingen.

Beslut

Direktören för verksamhetsstöd och service tar beslut om vilken anbudsgivare som ska tilldelas projektet.

Nästa steg i byggprojektet är Produktion.