Projektering

Projekteringen innebär en fördjupning av utformningen, en beskrivning över hur bygganden ska se ut in i minsta detalj.  T ex fattas beslut om exakt placering av fönster och dörrar, var det ska finnas fast belysning och så vidare. Nu beräknas kostnaden och tiden för genomförandeskedet. Detaljutformningen mynnar ut i de färdiga bygghandlingarna. 

Beroende på hur projektet ska genomföras hanteras projektering och genomförandet olika. I vissa fall är det en anlitad entreprenör som ansvarar för system- och bygghandlingarnas framtagande och i andra fall är det Landstingsfastigheter, med hjälp av konsulter som gör detta. När detaljprojekteringen är klar genomförs lokalprojektet.

Nästa fas i processen är Upphandling.