Överlämning

Så här genomförs byggprojekt i Region Jönköpings län - överlämning.

De nya lokalerna färdiga och överlämnas till verksamheten för att utrustas och för att flytta in.

Vid överlämnandet går regionfastigheter och verksamheten tillsammans igenom lokalerna på plats och stämmer av deras funktioner mot de mål som sattes upp i projektet (inte att likställas med entreprenadbesiktning*). Verksamheten informeras om och får utbildning i de fastighetssystem som finns i lokalerna.

Vid större eller mer komplicerade lokalprojekt kan det vara bra att tidigt i lokalprojektet planera för hur överlämningen ska ske, ibland måste den ske i flera etapper.

När verksamheten flyttar in börjar den nya hyran att betalas.

Tänk på att

  • lokalerna, vid överlämnandet, är städade med en så kallad byggstädning – ofta behöver verksamheten städa ytterligare gånger innan verksamheten kan starta
  • i god tid innan inflyttning kontakta område inköp för beställning av inredning och utrustning som ska levereras efter överlämnandet
  • kontakta sjukhusets flyttjänst i god tid för att få hjälp med flyttsamordningen
  • ändra i patientkallelser och annan informationsmaterial att verksamheten eventuellt fått ny lokalisering
  • det är entreprenören som ska åtgärda vissa fel under garantitiden och inte regionfastigheter, men felen ska anmälas som vanligt via arbetsordersystemet.

Det sista som återstår i byggprojektet är Uppföljning  för att följa upp hur projektet och dess resultat har genomförts och mottagits.