Idé och behovsanalys

Så här genomförs byggprojekt i Region Jönköpings län - idé- och behovsanalys.

Verksamheten beskriver sitt behov utifrån nuvarande situation, vilka idéer man har om framtiden och vilket värde en eventuell lokalförändring skulle medföra.

Behovsbeskrivningen är verksamhetens egen berättelse om verksamheten och beskrivs utifrån balanserat styrkort (BSC) och de fem perspektiven.

Syftet med behovsanalys

  • Klargöra varför en förändring behövs.
  • Klargöra vilka värden som en lokalförändring skulle ge.

Behovsanalysen ger svar på två frågor

  • Vad ska uppnås?
  • Vad ska prioriteras?

Tänk på att

  • fokusera på orsaker till behovet
  • övergripande sammanhang och omvärldsfaktorer påverkar
  • behovsanalysen ska identifiera behov och problem – inte lösa dem.

Arbetsfördelning

Verksamheten beskriver behovet av en lokalanpassning för lokal samordnare eller förvaltare beroende på vilken verksamhet det gäller och var verksamheten har sina lokaler.

Resultat

Resultatet av arbetet läggs in i Rubert* och är en behovsanalys som redovisar behov och mål, samt verksamhetens specifika krav.

Beslut

Om fastighetsstrategiska rådet prioriterar ärendet får regionfastigheter uppdraget att genomföra en förstudie.

Förstudie

*) Region Jönköpings län har en fastställd investeringsprocess. Som stöd för investerings-äskanden används IT-verktyget Rubert som är ett webbaserat system i sju steg – från lokalbehov till godkännande och upphandlingsbeslut och genomförande.