Utbyggnad av Nässjö vårdcentrum för familjecentral

Illustration av familjecentralen i Nässjö vårdcentrum.
Illustration av familjecentralen i Nässjö vårdcentrum. Foto: Liljewall

Efter utbyggnaden blir familjecentralen regionens största. Alla verksamheter ska rymmas på samma plan vilket är positivt.

Bakgrund

I byggnaden där familjecentralen hyr i dagsläget hyr även polismyndigheten.
Båda verksamheterna är i behov av utökad yta och för att lösa det behövs en
utbyggnad. Uppdraget är nu att se till att familjecentralen inryms i lokalerna på Nässjö vårdcentrum.

Innehåll

  • Kvinnohälsovård
  • Barnhälsovård
  • Öppen förskola
  • Socialtjänsten

Yta: 1 222 kvadratmeter

Kostnad: 33 893 miljoner kronor

Start: xxx 2021

Klart: xxxx  202x

Entreprenör: xxx