Fastigheter och lokaler

Tidplan och händelser för operations- och intensivvård på Värnamo sjukhus

Här hittar du milstolpar och andra viktiga händelser för till- och ombyggnad för operations- och intensivvård på Värnamo sjukhus.

2020

24 februari

Intensivvårdsavdelningen invigs.

2019 

Entreprenad 2, etapp 6 startar med byggnation i hus 13 som innehåller intensivvårdsavdelningen och njurmottagningen. Byggnationen beräknas pågå till våren 2020.

2018  

Juni–december

Etapp 5 startar med byggnation i hus 14 för DUVA, UVA och HIA. Byggnationen beräknas pågå till 1 december 2018. 

2017

Januari–februari

Sedan oktober 2016 har i snitt har 75 personer om dagen arbetat med att färdigställa 4 000 kvadratmeter med ytskikt (mattor, målning, innertak) installationer av till exempel operationsutrustning, belysning, ventilation, värme och vatten.

Tidsplanen följs.

Februari–maj

Montering av sterilutrustning (till exempel specialdiskmaskiner).

Markarbetena – montering av sittbänkar och cykelställ, plantering av buskar och träd –öster om södra entrén kommer att vara klara i maj.

15 maj: Från 15 maj är det dags för den nya sterilcentralen i hus 16 att tas i ensam drift. Dessförinnan har befintlig och ny sterilcentral körts parallellt under två veckor.

Juni–september

Entreprenad 2, etapp 3 startar med byggnation i hus 15. Cirka 750 kvadratmeter ska färdigställas med ytskikt och installationer för omklädningsrum och personalutrymmen.

Augusti Operationssalar i hus 20 tas i bruk. Den första operationen i det nya huset kommer att ske den 4 september.

November

Entreprenad 2, etapp 4 startar med byggnation i hus 14 för pre-op och narkos. Byggnationen beräknas pågå till juni 2018.

2016

Mars

Stomme för väggblock reses – först för hus 14 och sedan för hus 20.

April

11 april: Invigning av nya lokaler för smärtenheten och anestesins administration. Att skapa nya lokaler för smärtmottagning och administration genom påbyggnad av hus 12 är etapp 1 i entreprenaden.

Entreprenad 2, etapp 1  startar med byggnation i lokaler för medicinsk teknik i hus 18. Etapp 1 beräknas pågå till september 2016.

Maj

Entreprenad 2, etapp 2  startar med projektering av hus 20 som innehåller operationssalar och hus 16 som innehåller sterilcentral.

Resultatet av projekteringen blir bland annat arkitektritningar (utformning), konstruktions-, värme-, ventilations- och sanitetsritningar, elinstallationsritningar samt tekniska beskrivningar.

Augusti

24 augusti: Södra entrén, som ingick i entreprenad 1, invigdes bland annat med korta tal av Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör för verksamhetsområde kirurgisk vård och Magnus Trofast, verksamhetschef på operations- och intensivvårdskliniken på Värnamo sjukhus.

Nu tar entreprenad 2 vid och invändiga arbeten startar i september, se nedan.

September

Entreprenad 2, uppstart av invändiga arbeten i hus 20 för operationssalar och hus 16 för sterilcentral.

Oktober-december

I snitt har 75 personer om dagen arbetat med att färdigställa 4 000 kvadratmeter med ytskikt (mattor, målning, innertak) installationer av till exempel operationsutrustning, belysning, ventilation, värme och vatten.

Tidsplanen följs.