Fastigheter och lokaler

Fakta om bygget, till-, om- och nybyggnad för operation- och intensivvård, Värnamo sjukhus

Till- om- och ombyggnad för operations- och intensivvård, Värnamo sjukhus

Vem har beslutat att huset ska byggas?

Landstingsfullmäktige, Landstinget i Jönköpings län.

När togs beslutet?

Oktober 2013.

Varför ska lokalerna byggas till och byggas om?

 • Nya moderna lokaler behövs för att möta framtidens behov och krav.
 • Högre säkerhet för våra patienter.
 • Bättre omhändertagande av våra patienter.
 • Bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.
 • Underlätta rekryteringen av nya medarbetare.

Hur stor blir till- om- och nybyggnaden?

 •  Nybyggnadsyta: 9190m2 BTA
 • Ombyggnadsyta: 5400m2 BTA

Vad ska till- om- och nybyggnaden innehålla? 

Tillbyggnad

Större delen av tillbyggnaden innehåller tre plan

 • Plan 1 och 3 innehåller i huvudsak teknikutrymmen.
 • Plan 2 innehåller nya operationssalar med tillhörande stödfunktioner.

Ombyggnad av befintliga lokaler för

 • Pre- och postoperation
 • Intensivvårdsavdelning
 • Hjärtintensivvårdsavdelning
 • Sterilcentral
 • Medicinsk teknik
 • Södra entrén
 • Parkeringsyta vid södra entrén

Nybyggnad 

 • En våning byggs på över akutmottagningen för administrativa lokaler och mottagningar.

Vad ska till- om- och nybyggnaden förmedla?

 • Respekt för patienten.
 • Tillgänglighet.
 • Harmoni.
 • Tillit.
 • Att här bedrivs kvalificerat och professionellt arbete.

Vem ska utföra till- om- och nybyggnaden ?

 • Entreprenad 1, bygget av stomme: Bygga GWG AB
 • Entreprenad 2, invändig byggnation: Peab Sverige.

Vad kommer till- om- och nybyggnaden kosta?

Regionfastigheters budget för projektet är 400 miljoner kronor.

När är till- om- och nybyggnaden färdig?

Om- och tillbyggnaden görs i etapper och ska vara klar våren 2020.