Fastigheter och lokaler

Bygget i bilder, till-, om- och nybyggnad för operation- och intensivvård, Värnamo sjukhus

Med foton, ögonblicksbilder och enkla filmer tagna med mobilkamera kan du följa hur till- och ombyggnaden för operations- och intensivvård på Värnamo sjukhus växer fram. Genom att titta på arkitektens illustrationer och ritningar kan du också se hur bygget blir när det är klart.

Följ husbygget i bilder och filmer!

Om- och tillbyggnad operation- och intensivvård, Värnamo sjukhus (Extern länk)