Fastigheter och lokaler

Bakgrund till till-, om- och nybyggnad för operations- och intensivvård, Värnamo sjukhus

Värnamo sjukhus behöver bygga om och bygga till sina lokaler för att klara dagens och framtidens krav på vårdmiljö, arbetsmiljö och verksamhet. I detta arbete är bland annat operations- och intensivvårdskliniken prioriterad.

Värnamo sjukhus är drygt 35 år gammalt. Lokalutformningen är anpassad för den vård som bedrevs i
slutet av 1960-talet och de tekniska systemen och installationerna är både underdimensionerade och
slitna.
 
Under åren har mindre om- och tillbyggnader gjorts och anpassningar för nya verksamheter
genomförts. Sjukhuset är nu i behov av översyn och omställning av lokaler för att klara dagens krav
på vårdmiljö, arbetsmiljö och verksamhet.
 
Arbetet med att ta fram en översiktsplan för Värnamo sjukhus har pågått sedan 2011. Som en del i
detta arbete prioriterades bland annat operation- och intensivvårdskliniken.
 
  • Intensivvårdsavdelningen (IVA) föreslås byggas med fem vårdplatser, varav en isoleringsplats.
  • Fyra vårdplatser för hjärtintensivavdelning (HIA).
  • Operationsavdelningen utökas till nio operationssalar jämfört med dagens sex salar.
  • Uppvakningsavdelningen (UVA) och daguppvakningen (DUVA) placeras i anslutning till varandra för att medge en bättre samordning av platser och personal. DUVA utökas till tolv platser varav tre är avsedda för barn. Utöver dessa platser blir det fyra platser för sittande.
Förslaget bygger på:
  • En tillbyggnad innehållande bland annat nya operationssalar med tillhörande stödfunktioner. Större delen av nybyggnaden innehåller tre plan, där plan 1 och 3 i huvudsak är teknikutrymmen.
  • Ombyggnad av befintliga lokaler för pre- och postop samt IVA, HIA, sterilcentral och medicinsk teknik (MT).
  • En våning byggs på över akutmottagningen för administrativa lokaler och mottagningar.