Ombyggnad av Nässjö Folktandvård

Text om tankarna med bygget, till exempel vision om det finns någon, och hur det kommer att bli när det är färdigt och fördelarna för medarbetare och patienter, besökare.

Bakgrund: xxxxx

Innehåll: xxxxxxx

Yta: 1 222 kvadratmeter

Kostnad: 33 893 miljoner kronor

Start: xxx 2021

Klart: xxxx  202x

Entreprenör: xxx