Fastigheter och lokaler

Tidplan och händelser för nybyggnad av etapp D1, Länssjukhuset Ryhov

Här hittar du milstolpar och andra viktiga händelser för nybyggnad av etapp D1, Länssjukhuset Ryhov.

November 2021

Vecka 44: Njurmottagningen flyttar in på plan 4.

September/oktober 2021

Vecka 42: Dialysenheten, som omfattar PD-mottagningen (peritonealdialys), assisterad dialys och självdialys, flyttar in på plan 4.

Under september/oktober har onkologkliniken flyttat in stora delar av sin verksamhet i 4 000 kvadratmeter nya lokaler på plan 4 och 5 i nya hus D1 på Länssjukhuset Ryhov. Detta ger möjligheter till utveckling inom ett medicinskt område som ständigt växer.

Onkologkliniken utvecklar verksamheten i nya lokaler

1 september: Tillnyktringsenheten öppnar sin verksamhet på plan 3.

Augusti 2021

Föreläsnings- och utbildningslokaler samt närservice flyttar in på plan 3. 

Maj 2021

24 maj, 13:00

Bild på hus med banderoll som puffar för digital invigning av hus D1/D2

Fotograf: Ulf Lindberg

Nu bjuder vi in till digital invigning av en av Regions Jönköpings län största satsningar för framtidens vård -  hus D1/D2 på Länssjukhuset Ryhov. 

Vi vill ge länsinvånare och medarbetare en chans att vara med på invigningen av den stora satsningen på funktionella, flexibla och vackra vårdbyggnader för patienter, besökare och medarbetare. Av respekt för Corona-pandemin blir deltagandet förstås digitalt.

April 2021

Tillnyktringsenhet flyttar in på plan 3 men öppnar sin verksamhet först 1 september 2021.

22 april:  Att skapa en ny stor vårdbyggnad som hus D1-D2 på Ryhovsområdet är en omfattande process i många steg som tar flera år av planering, projektering och byggande. En samverkansmodell med entreprenören skapade en slutprodukt med hög kvalitet, som var färdig i tid och till planerad kostnad.

Läs mer: Samverkan skapade goda förutsättningar vid byggandet av hus D1-D2

Mars 2021

Akutvårdsavdelning och närservice flyttar in på plan 3. 

Läs mer om akutvårdsavdelningens inflytt:  "Observation och övervakning är akutvårdsavdelningens specialitet, ofta som en förlängd arm till akutmottagningen eller andra kliniker vars patienter behöver övervakning. Omkring 40-50 patienter skrivs in och ut per dygn till de 36 vårdplatserna som AVA fått i helt nya lokaler på Länssjukhuset Ryhov." 

Akutvårdsavdelningen flyttar in i nya lokaler

Februari 2021

Träningslokal för rehabiliteringscentrum flyttar in på plan 3.

Januari 2021

21 januari: Hus D1-D2 på Ryhov får stadsbyggnadspriset 2020

"Nya hus D1-D2 vid Länssjukhuset Ryhov är en satsning för att skapa nya lokaler för framtidens sjukvård. Resultatet bedöms så bra av Jönköpings kommuns stadsbyggnadsnämnd att huset torsdag 21 januari 2021 tar hem priset för ”god livsmiljö” – och stadsbyggnadspriset 2020."

Läs mer: Hus D1-D2 på Ryhov får stadsbyggnadspriset 2020 (Extern länk)

Årsskiftet 2020/2021

Vid årsskiftet 2020/2021 har regionfastigheter övertagit hela nybyggnaden med kringliggande utvändiga ytor.

December 2020

Nya hus D1-D2 på Ryhov nominerat till stadsbyggnadspris

Läs mer Nya hus D1-D2 nominerat till stadsbyggnadspris (Extern länk)

7 december: Tre år sedan första skoptaget togs.

För tre år sedan togs det första skoptaget för den nya sjukhusbyggnaden. Ett bygge, med devisen ”Tillsammans för bättre hälsa”, som ska rymma 85 vårdplatser och cirka 1 100 medarbetare. Nu flyttar verksamhet efter verksamhet in och plan efter plan blir klart.

Då – den 7 december 2017 en frostbiten förmiddag – när regionstyrelsens dåvarande ordförande Malin Wengholm (m) och vice Sverigechef för NCC Building Gunnar Masthagen klev in i varsin grävmaskin och satte skoporna i marken, verkade slutmålet avlägset. Nu tre år senare framträder det mycket tydligt. Flera verksamheter har redan tagit sina lokaler i bruk.

På frågan om vad som hittills har varit höjdpunkterna i projektet har byggprojektledare Klas Melman, vid projektenheten inom regionfastigheter, Verksamhetsstöd och service, svårt att peka ut något specifikt. Han tycker egentligen att hela projektet i sig har varit en höjdpunkt att få jobba med: 

– Det har varit intensiva år och tiden har varit en utmaning. Men nu närmar vi oss tidpunkten för slutbesiktning. Den sker i början av 2021. Då har regionfastigheter övertagit hela nybyggnaden med kringliggande utvändiga ytor från entreprenören NCC.

NCCs projektchef Roger Noren kompletterar:

– Vi visste att tidplanen var tajt när vi gick in i projektet. Det har krävt att alla projektdeltagare gör sitt yttersta. Vi är i stort sett klara med produktionsarbetena. Nu arbetar vi med att få till lösningar för sjukhusapotek och andra önskemål som verksamheten har, säger Roger Norén och fortsätter:

– Det är roligt att få anpassa och verkligen göra lokalerna bra utifrån de verksamheter som ska flytta in. Jag är otroligt stolt över hur alla medarbetare, underentreprenörer och kund har engagerat sig för projektets bästa. Vi har visat hur effektivt det går att bygga ett sådant här stort och komplext projekt.

7 december: Mammografi flyttar in på plan 4

Kvinna håller upp skyddskläder.

Theres Utberg, områdeschef för mammografin i Region Jönköpings län. Fotograf: Helena Dovier

Mammografiverksamheten flyttar in i helt nybyggda lokaler på plan 4 i hus D1 på Länssjukhuset Ryhov. Det blir större ytor och ett bättre flöde i lokalerna för både patienter och medarbetare.

Läs mer: Mammografin flyttar till nybyggda lokaler på Länssjukhuset Ryhov

November 2020

25 november: Medicinsk vårdenhet A flyttar in på plan 5

Flytten gör att antalet vårdplatser på avdelningen ökar från 21 till 22.

– En stor fördel är att det bara är enkelrum, vilket gör det enklare för oss att förhindra smittspridning av sjukdomar. Flytten innebär också att vi kan ha fler infektionskänsliga patienter inlagda samtidigt. I dagsläget kan vi ha fyra platser för sådana patienter men det fördubblar vi nu till åtta patienter, säger Miriam Gadmar.

– Enkelrummen gör också att vi heller inte behöver flytta patienter på det sätt som vi har gjort tidigare. De nya lokalerna gör också att vi skapar möjligheter för ett bättre samarbete kring vården av patienterna, säger biträdande vårdenhetschef Martin Sandgren.

11 november: Mottagning för hematologi flyttar in på plan 5

En manlig och en kvinnlig vårdpersonal i väntrum.

Martin Sandgren, biträdande vårdenhetschef, och Miriam Gadmar, vårdenhetschef, inne i entrén för den nya mottagningen. Foto: Mikael Bergström

I dag öppnar hematologmottagningen och blir därmed den första vårdverksamheten i hus D1/D2. 

– Det är bli jätteroligt att flytta in till något som är nytt och fräscht. De nya lokalerna är bättre anpassade för våra patienter, säger vårdenhetschef Miriam Gadmar.

Läs mer Första mottagningen i nya byggnaden

Lyssna på radioinslag i Sveriges Radio P4 (Extern länk)

Se fler fina bilder från hematologmottagningen på regionfastigheters Flickr-konto (Extern länk) .

9 november: Omklädningsrum och digitala textilskåp på plan 2 tas i bruk

Region Jönköpings läns nya satsning på digitala textilskåp tas i bruk på allvar efter att test har pågått sedan i somras. Totalt kommer strax över 1 100 medarbetare att hämta ut dagens behov av rena arbetsplagg i textilskåpen som finns på plan 2 i hus D1/D2. 

Under november flyttar närservice in på plan 2 och 5.

Relaterad information

Närservice får tydlig roll i nya vårdlokaler

Sommaren och hösten 2020

Under sommaren och hösten 2020 när alla arbeten med plan 2, 3, 4 och 5 är klara sätts alla system, till exempel för värme, ventilation och el igång. Överlämnandet till regionfastigheter sker plan för plan. 

Sommaren 2020

Parkeringsytor för både bil och cykel görs färdiga under sensommaren 2020, liksom planteringsytor och gångstråk.

Juni 2020

Rena plagg på hyllorna i de digitala textilskåpen.

 

Digitala textilskåp i en lång rad i omklädningsrummet i hus D2.

Foto: Ulf Lindberg

Vecka 25: Digitala textilskåp testas i hus D2

Region Jönköpings läns satsar på digitala textilskåp. Den digitala tekniken i skåpen ska ge ökad kontroll och återkoppling kring hanteringen av arbetskläder.

Genom programvaran i textilskåpen - Texi Management system – kan ansvariga följa ett plagg genom hela logistikkedjan från tvätteriet till utlämning, via användarna, och sedan tillbaka till tvätteriet. Därmed går det alltid att se var plagget befinner sig, om det är smutsigt, tvättas, transporteras eller vem som använder det just nu. 

Totalt ska 40 digitala textilskåp installeras i det nya hus D2. I dagsläget finns 19 skåp installerade och har från och med vecka 25 börjat användas av personal inom närservice som ska sköta påfyllnad, service med mera av textilskåpen. Resterande 21 textilskåp ska installeras under hösten 2020 och vecka 46 tas skåpen i skarp drift. Varje skåp har 5 - 6 hyllplan som rymmer cirka tio plagg per hylla, vilket är 2 000 plagg när skåpen är fyllda.

Mars 2020

Invigning av plan 6, hus D2, ställdes in av respekt för Corona-situationen

Den invigning som planerades av Läkarprogrammets och Metodikums nya lokaler på plan 6 i det nya hus D2, ställdes in av respekt för den rådande Corona-situationen.

Februari 2020

Läkarprogrammet och Metodikum har flyttat in

Gradängsal, sittgrupper och väggprydnad på plan 6 i nya hus D2 på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Läkarprogrammet och Metodikum är först ut med verksamhet i det nya hus D2. De finns nu i vackra, ljusa och rymliga lokaler med avancerad teknik som kommer att bidra till lärande för studenter och medarbetare. Läkarprogrammet vid Linköpings universitet är decentraliserat till fyra studieorter, bland annat Jönköping. Metodikum är Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering.

Läs även: Läkarutbildning: Nytt, ljust, rymligt och fräscht på Studieort Jönköping

10 februari: Trapphuset är öppnat

Kollage av illustrationer och foton från trapphuset dom ansluter befintligt sjukhus till nya hus D2.

Illustration: Liljewall Arkitekter. Foto: Ulf Lindberg

Det befintliga sjukhuset är anslutet till nybyggnaden, hus D2, genom det fina trapphuset. Det går bra för den som vill att gå runt och titta i trapphuset på material, färger och konst, men det är endast behöriga som har tillträde in till verksamhetslokalerna.

Årsskiftet 2019/2020

Illustration av föreläsningssal, gradängsal, plan 6, hus D1

NCC och samarbetspartners är klara med plan 6 och i och med det kan lokalerna överlämnas till regionfastigheter.

Lokalerna möbleras sedan upp och IT-utrustning installeras för läkarutbildningen som ska flytta in under andra halvan i första kvartalet. I lokalerna får 180 läkarstudenter en decentraliserad
utbildning i samarbete med Linköpings universitet.

Den fina gradängsalen där man sitter i avsatser, se illustrationen ovan, finns nu i verkligheten på plan 6 i D1. Men det är inte förrän i februari 2020 som det är planerat att läkarstudenterna ska ta den i bruk för sina studier. Illustration: Liljewall Arkitekter

Hösten 2019 – sommaren 2020

Cirka160 personer arbetar dagligen med allt från montage av innerväggar, toalettgrupper, målning, mattläggning till injustering av ventilation och klimatsystem. Att alla installationer fungerar som tänkt säkerställs. Arbetet ska vara helt klart sommaren 2020.

Gångväg längs med bussgatan görs färdig under hösten 2019.

2019 vår och sommar

Invändigt görs nybyggnaden färdig uppifrån och ned och alla moment från spackling av golv till målning och att lägga in mattor pågår på de olika våningarna efter ett förutbesämt flöde.

Under våren fortsätter de utvändiga arbetena mellan nybyggnadens västra fasad och längs med bussgatan. När semestertiderna närmar sig kan slutresultatet skönjas.

Maj

14 maj: Medicinklinikens ledningsgrupp besökte sina kommande lokaler i D1

Många personer klädda i blå hjälmar och gula skyddvästar. Några ser till så att hjälmarna sitter rätt.

Övre bild: Man måste har rätt utrustning för att vandra runt på en byggarbetsplats. Här fixas hjälmarna så att de sitter bra.

Nedre bild: Med en paddas hjälp kan de blivande hyresgästerna se 3D-bilder på rummen i färdigt och möblerat skick. Foto: Ulf Lindberg Fler bilder se Bygget i bilder

Många vill komma och titta på hur bygget av D1 framskrider. Inte minst de som ska ha sina lokaler i den färdiga nybyggnaden. Den här gången var det dags för några ur medicinklinikens ledningsgrupp på Länssjukhuset Ryhov.

Helena Gottsäter Andersson, lokalplanerare från regionfastigheter inom Region Jönköpings län och NCCs platschef Tommy Spörk, guidade besökarna. De fick besöka mottagningsdelarna på plan 4 och även vårdavdelningarna på plan 5. De fick se både utrymmen för patienter och arbetsplatser. Vårdrum, vårdenheternas dagrum och arbetsstationer inom vårdenheterna visades upp liksom mottagningsrum för patienter, arbetsplatser och expeditioner för personal på mottagningen på plan 4.

Lokalerna är ju inte färdiga men det rådde Helena Gottsäter Andersson bot på. I sin padda visade hon besökarna bilder i 3D där det framgick hur rummen kommer se ut i färdigt och möblerat skick.

Mars

Markarbeten återupptas med att fylla upp innergårdarna.

18 mars: Representanter från verksamhet och läkarutbildning var på studiebesök  

Collage av personer i bygghjälmar och besöksvästar på studiebesök på ett bygge. De tittar på ritningar och på lokalerna.

Verksamheter och läkarstudenter var på studiebesök och fick se sina kommande lokaler. Foto: Ulf Lindberg

Bygggprojektledare Klas Melman och lokalplanerare Helena Gottsäter Andersson från regionfastigheter visade det pågående bygget för representanter från verksamheten och läkarutbildningen tillsammans med regionens upphandlare och inredningsföretaget Input.

- Verksamhetsrepresentanterna ville se ”sina” kommande nya lokaler. Framförallt ville de se den färgsättning som  är gjord då det är målat i flera av rummen på plan 6. Även tänkt möblering i respektive rum diskuterades, berättar Helena Gottsäter Andersson.

- Med i gruppen var också tre studenter som för första gången fick se sina kommande lokaler.

Träffens syfte var att att planera  kommande inköp av utrustning och inredning.

Januari

Takelement monteras på hus D1. Murningsarbeten på västra fasaden av D1 startar.

2018

7 december

Hundratals besökte Öppet hus

Vi är glada över att så många ville komma in och titta hur det såg ut just nu i bygget av D1. Vad som händer på utsidan är tydligt för var och en som går eller åker förbi. Men idag gav vi allmänhet, personal och media chansen att se hur det ser ut på insidan och hur långt vi kommit.

Främst var det personal som passade på att få sin nyfikenhet stillad men också allmänhet och medier, i det plan som var avlyst för evenemanget.

Populära inslag var rundvandring med VR-glasögon där man kunde se hur nybyggnaden ska se ut när den är färdig, presentation av vilka verksamheter som ska finns i nybyggnaden och vilka uppdrag de har, samt förstås glögg och pepparkaka.

Alexandra Svedberg på Region Jönköpings läns presstjänst fångade några röster från de som besökte eller medverkade vid Öppet hus:

" Anette Sandén, verksamhetschef på geriatriska mottagningen, Mariette Gustafsson, specialistsjuksköterska och Josefin Törn, båda specialistsjuksköterskor på minnesmottagningen ser fram emot att flytta in i den nya bygganden.

 – Vi kommer att jobba på en del av ”hjärnans mottagning”, berättar de. Det är ett arbetsnamn för en ny avdelning för hjärnans sjukdomar.

Kristoffer Altgärde, entreprenadingenjör på NCC hjälpte till med VR-glasögonen. Han har varit med under hela byggprocessen och för honom var det här en rolig dag.

– Jag är stolt över hur det kommer att bli, säger han."

Öppet hus, 11-15

Man i hjälm och arbetskläder med välkomnande gest i bygget av D1.

Välkomna hit säger verksamhetens projektledare Henrik Hjortsjö. Foto: Mikael Bergström

På årsdagen av första spadtaget visar vi allmänhet, personal, och media hur mycket som har hänt sedan dess. Inne i en av huskropparna får du känna på atmosfären, höra de som jobbar i projektet berätta, titta på bilder och gå på en virtuell vandring i en modell av den färdiga nybyggnaden. Vi bjuder dessutom på glögg och pepparkakor.

På programmet

  • "Hjärnans mottagning", dialys, akutvård, läkarutbildning och mycket mer – information om verksamheterna i nybyggnaden
    Henrik Hjortsjö, vårdens projektledare och Helena Gottsäter Andersson, regionfastigheters lokalplanerare berättar om syftet med bygget och om verksamheterna som ska finnas på varje plan. De berättar även om den täta samverkan mellan representanter från vården, regionfastigheter, NCC och underentreprenörer som ska garantera bästa möjliga slutresultat för patienter och personal.
  • Virtuell rundvandring som ger försmak av den färdiga nybyggnaden
    Carolina Weidby, VDC*-specialist, Kristoffer Altgärde, entreprenadingenjör och Erica Nilsson, arbetsledare – alla från NCC – visar hur de kopplar samman ny teknik, till exempel AR-teknik**, med traditionella byggmetoder för att få högre effektivitet, säkerhet och kvalitet. Du får en försmak av de färdiga vårdavdelningarna genom en virtuell rundvandring. Om du vill kan du själv få gå runt i lokalerna med VR-glasögon.

*) VDC – Virtual Design and Construction

**) AR – Augmented Reality – är en förstärkt verklighet där en 3D-modell läggs som ett filter i kameran på mobil eller läsplatta.

Läs mer i inbjudan (pdf-fil, 8308 kB)

Se även film

Öppet hus 7 december i sjukvårdens nya lokaler vid Länssjukhuset Ryhov (nytt fönster) (Extern länk)

Sommar och höst 2018

Arbete inne i hus D1

Efter sommaren "flyttar vi in" i hus D1 och börjar arbeta med bygg- och installationsarbete. Det kan handla om att montera fönster, jämna av golv, dra rör och att montera gipsväggar.

Tätt hus

Från hösten 2018 och fram till och med våren 2019 arbetar vi också med att få så kallat tätt hus – huset ska få tak som innefattar stora block med plåtbeläggning, huset ska få terrasser och vi påbörjar även tegelfasaden på östra sidan.

Betongstommar monteras – mark- och grundarbete fortsätter

Från vecka 26 börjar nybyggnaden ta form mer och mer. Då ska vi börja montera de förproducerade betongstommarna som omfattar väggelement, bjälklag, balkonger och trappor. Monteringen beräknas vara klar under november månad.

Åtskilliga lastbilar per vecka under tiden vecka 26 fram till och med november krävs för att få hit stommarna. Det ger en bild av vilken stor mängd material det går åt. Lastbilarna kommer att använda en särskilt hänvisad väg från Regementsgatan till Psykiatrivägen.

Läs mer: Betongstommen till nytt hus rullar in på Ryhovområdet (Extern länk)

Samtidigt fortsätter vi med grund- och markarbete in i oktober. Det innebär till exempel att vi, för att kunna skapa en fin miljö omkring nybyggnaden, fyller upp runt de gjutna betongväggarna. Som fyllning använder vi en del av de jordmassor vi tidigare schaktat bort.

Våren 2018

Referensgrupp testar tvättställ i testmiljö

En arbetsggrupp kollar uppmonterade tvättställ och blandare i testmiljö.

En intensiv verksamhet pågår för att allt ska bli rätt. Här har regionfastigheters VVS-ingenjör bjudit in en referensgrupp från verksamheten för att de ska kunna ge synpunkter på val av tvättställ och blandare. Foto: Helena Gottsäter Andersson

Nya hus D1-D2 på Ryhov: Sjukvården testar sig fram till de bästa vårdlokalerna

Läs artikel om hur det går till och vad fördelarna är.

Nya hus D1-D2 på Ryhov: Sjukvården testar sig fram till de bästa vårdlokalerna

Över 100 nya cykelparkeringar är klara

Cykelparkeringar vid sjukhusgatan, detaljbild på Sjukhusgatatns cykelparkering och cykelparkering vid helikopterplattan

När våren och värmen är här väljer allt fler – både medarbetare och besökare – att cykla till sjukhuset. Nu blir det smidigare för dem. Redo att användas står nu en cykelparkering med 70-talet platser utmed Sjukhusgatan (översta och mellersta bilden) och en med 40-talet platser vid helikopterplattan (nedersta bilden). Foto: Ulf Lindberg

Detaljerade ritningar och visualiseringar

Visualiseringar av etapp D1.

 Rumsfunktionsprogram, nybyggand, hus D1, Länssjukhuset Ryhov

Överst: Bild på helhet. I mitten: Installationer i norra änden av D1, plan 3 samt vårdrum i modellen. Nederst: Rumsfunktionsprogram.

Parallellt med det pågående bygget på plats arbetar vi med klinisk och teknisk projektering.

I den kliniska projekteringen tar vi fram detaljerade ritningar för varje avdelning och varje rum i avdelningen som talar om hur de färdiga utrymmena ska fungera för att vården ska fungera. Resultatet blir RFP (Rums Funktions Program) som verksamheten varit med och arbetat fram och som låses för den tekniska projekteringen.

I den tekniska projekteringen tas vi fram detaljerade ritningar och beskrivningar som samordnas för att säkerställa att vi får rätt funktioner på huset.

Vi använder oss av mycket visualiseringar. Ett steg i detta är att allt projekteras i 3D med all information vi behöver för att bygga lokalerna, som exempelvis ljudkrav och brandkrav på dörrar och väggar.

Samtliga installationer modelleras in för att säkerställa att allt får plats efter de förutsättningar vi har.

Väldigt förenklat bygger vi huset i en 3D-modell för att sedan montera det i verkligheten.

Våningsplanen blir klara efterhand och vi räknar med att samtliga plan ska vara klara i början av juni.

Ett annat sätt för att visualisera är att vi byggt ett provrum för att säkerställa att klinisk och teknisk projektering har samma bild av det färdiga vårdrummet. I provrummet kan verksamheten testa så rätt funktioner och placeringar finns för en effektiv vård.

Uppbyggt provrum för "testpatruller"

Vårdpersonal diskuterar utformning av vårdlokaler i ett provrum med autentiska miljöer.

Toalettrum och mottagningsrum uppbyggt i ett särskilt provrum.

På sjukhusområdet finns ett provrum där vårdpersonal kan granska uppbyggda vårdmiljöer. Foto översta bilden: Helena Gottsäter Andersson. Foto övriga bilder: Ulf Lindberg

För verksamheterna som så småningom ska flytta i nybyggnaden har man nu gått in i ett nytt skede. Planeringsarbetet med hur lokalerna ska utformas och inredas är avklarat och alla enheter har nyligen lämnat in sina rumsfunktionsprogram (RFP).

För att underlätta planeringsarbetet har byggentreprenören byggt upp testvårdlokaler i naturlig storlek, så kallade provrum. I en lokal på sjukhusområdet finns nu både ett vårdrum, en patienttoalett, ett förrum till vårdrummet, ett korridorparti, en närförrådsnisch och ett undersökningsrum.

Under februari har en ”testpatrull” bestående av vårdpersonal från olika enheter noggrant granskat lokalerna i ”provrummen” och utvärderat hur det praktiska arbetet i vårdlokalerna kan organiseras. Viktiga frågor kan vara; var ska eluttagen sitta? Var ska avlastningshyllor/ larmknappar/ stödhandtag sitta så att patienterna har bästa nytta av dem? Hur kan lokalen utformas så att hygieniska aspekter tas tillvara? 

Under våren 2018 är fokus på utrustning och vad som kan flyttas med och vad som måste köpas nytt. I vissa lokaler behövs avancerad medicinteknisk utrustning och där måste detta arbete utföras med särskild noggrannhet och med långsiktig utgångspunkt.

Schakt och grundläggning

Upplyst byggarbetsplats, med lyftkran och grävmaskiner. I bakgrunden syns det befintliga Länssjukhuset Ryhov.

Här pågår förberedelser för att gjuta bottenplatta. Foto: Ulf Lindberg

Under våren fortsätter vi schakta för den nya sjukhus-byggnaden. 60 000 kubikmeter jord och sand ska schaktas bort. Det motsvarar cirka 3 000 transporter med lastbil och släp.

En stor del av massorna kör vi till bygget av Väg 26/47 mellan Jönköping och Mullsjö och en del lagrar vi upp och använder för att skapa en fin miljö runt den nya sjukhusbyggnaden.

Vi har också påbörjat formning, armering och gjutning av grundplattor och hissgropar. Det arbetet kommer att pågå under hela våren.  I början av februari kommer vi även att börja gjuta källarväggar.

Till grundläggningen går det åt 30 mil armering och 450 betongbilar med betong!

Utställning inne i sjukhuset 

Utställningsyta med digitala skärm, bilder och affischer som berättar om bygget av etapp D1, Länssjukhuset Ryhov

Foto: Lena Fridholm

I februari blev utställningsväggen med digital skärm, bilder på milstolpar under byggtiden och utbytbara affischer klar. Informationen byts ut med jämna mellanrum. Det finns också ett broschyrställ där den som är intresserad kan ta med sig ett exemplar och läsa lite mer i lugn och ro om vad det nya bygget innebär.

När man kommer gående i Blomstergången i riktning mot byggarbetsplatsen finns ytterligare en informationsyta på väggen till höger.

Fram till 19 januari: Spontarbete, se text under november 2017.

2017

December

11 december–19 januari 2018: Spontarbete, se text under november.

7 december

Överst: Två grävskopor vända mot varandra syns i bakgrunden i förgrgunden står en glad kvinna och en glad man iklädda skyddskläder och hjälmar och med varisn näve i skyn. Underst två glada kvinnor.

Foto: Johan Werner Avby

Första spadtaget eller snarare skoptaget  tas för bygget av D1. Det är regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm och vice Sverigechef för NCC Building Gunnar Masthagen som gräver med skoporna vända mot varandra. En fin symbolik för projektets devis "Tillsammans för bättre hälsa".

Regiondirektör Agneta Jansmyr, till höger på undre bilden, berättade om tankarna kring bygget i det för dagen uppställda tältet där också en lätt förtäring serverades av regionens måltidsservice. Även Malin Wengholm och Gunnar Masthagen delgav besökare och media sina tankar.

På programmet stod också visning av testmiljö och virtuell modell.

Företrädare från verksamheten och NCC visade ett "provrum" och berättade om hur samverkan sker för att utforma vårdmiljön i den nya sjukhusbyggnaden med fokus på optimal funktion för patienter och vårdpersonal. 

De visade även digitala arbetssätt i en virtuell modell och besökare fick gå en rundvandring i modellen med hjälp av 3D-glasögon.

1 december: Intervju om bygget av D1 som snart ska starta

Två män på varsin sida om ett skrivbord.

Byggprojektchef Thomas Svärd och projektledare Klas Melman berättar om D1. Foto: Mikael Bergström

Läs artikel
Nya sjukvårdslokaler byggs för en flexibel framtid

November

27 november–19 januari 2018: NCC utför olika arbeten för att uppföra en spont – stödkonstruktion – mot Sjukhusgatan inför bygget av  D1. Tillfälligt innebär det bland annat enfilig bussgata och tillfälliga hållplatser.                  

Spont används för att stabilisera marken vid schaktningsarbeten för olika byggnadskonstruktioner.

Vecka 46-50: Flyttning och viss rivning av cykelställ vid den befintliga stora parkeringen (där D1 sedan ska ligga).

Vecka 45, 7 november: Ny bilparkering tas i bruk

Ny parkeringsplats vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

Foto: Andreas Persson

Från och med tisdag 7 november 2017 togs bilparkeringen med 96 platser utefter Regementsgatan i bruk. Samtidigt stängs bilparkeringen som finns där den nya sjukhusbyggnaden ska byggas.

Vecka 41-46
Cykelparkering för sjukhusets medarbetare görs i ordning, vid entré 5 och 6 vid sjukhusets huvudbyggnad, där cirka 200 cyklar kan parkeras under tak på ett säkert sätt.

Oktober

Vecka 41-43
Ny infart till parkering vid hudkliniken har gjorts i ordning.

Vecka 40: Perkolationsmagasin börjar byggas

Nytt perkolationsmagasin håller på att byggas.

Foto: Andreas Persson

En perkolationsanläggning börjar byggas där dagvatten rinner igenom och kan renas från föroreningar innan det sprids till omgivande mark. Anläggningen skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn. Magasinet kan ta emot 480 m3 dagvatten. Det blir en av Sveriges största anläggningar.

Intensivt planeringsarbete pågår i projekstudion Gavel på byggbod med med stor vepa.

Foto: Christine Sundin

Nu syns det tydligt vad som pågår innanför väggarna på projektstudion, bodarna, på Ryhovsområdet. Medarbetare bland annat från regionfastigheter och NCC planerar tillsammans för fullt för för förberedelser för byggstart och för det kommande bygget. Projektstudion gästas frekvent av representanter från vården som också deltar i planeringen.

September

22 september: Avstämningsmöte

Foto: Christine Sundin

Nu när aktiviteterna för att förbereda för skarp byggstart i december 2017 är i gång för fullt, är det viktigt att träffas och stämma av ofta.

Här diskuterar Klas Melman, byggprojektledare från regionfastigheter, och Tommy Spörk, platschef från NCC, cykelparkeringar. Klas Melman och Tommy Spörk ingår i en avstämningsgrupp som träffas var fjortonde dag. I gruppen arbetar representanter från regionfastigheter, kommunikation, berörd verksamhet och NCC tillsammans för att ha koll på att allt löper enligt planerna, men också för att snabbt kunna ta tag i sådant som uppstår efter hand.

Vecka 36-37: Nya byggbodar har monterats

Foto: Christine Sundin

Fem nya byggbodar har monterats i anslutning till projektstudion. Så här ser de ut.

Vecka 36: Ny bilparkering om 96 platser börjar anläggas öster om parkering vid hus D9 samt vid hus T0.

Augusti

25 augusti: Referensgruppsmöte

Möte med referensgruppen som arbetar i projekt D, Länssjukhuset Ryhov; Jönköping.

Foto: Helena Gottsäter

Här är referensgruppen som arbetar i projekt D1 vid sin första träff.  Det är många frågor som bör behandlas och diskuteras. Allt från praktiska rutiner, utformning av enskilda lokaler, patientströmmar, entréer, hissar, omklädning med mera, till praktiska arbetssätt i vardagen.

Referensgruppen ska leva under hela planerings- och byggperioden och ska vara ett stöd i beslutsprocessen.

Varje vårdenhet bör representeras av 1–2 fasta deltagare vid referensgruppsmötena, varav en i ledningsfunktion på enheten. Därutöver kan ytterligare kompetens bjudas in beroende på aktuella frågeställningar. Berörda verksamhetschefer har en stående inbjudan.

April-maj

15–19 maj: Rumsfunktionsprogrammöten

Människor i grupp runt ett bord titar på dator och på ritningar.

Fyra personer vid ett ståbord tittar på ritningar.

Foto: Helena Gottsäter

Verksamhetens delaktighet är mycket viktig för att det färdiga huset ska fungera så bra som möjligt.  Ett forum för delaktighet är de så kallade rumsfunktionsprogrammötena (RFP-möten) med representanter för verksamheten och regionfastigheter. Vid mötena diskuteras till exempel vad som ska ingå i vart och ett av byggprojektets rum, dess egenskaper, utrustning och inredning. 

På den övre bilden: RFP-möte med akutvårdsavdelningen. Henrik Nilsson, Yvonne Gustafsson och Ami Poppeldal Johansson från akutvårdsavdelningen diskuterar med arkitekterna Görel Steg och Linda Bergquist från White Arkitekter.

På den nedre bilden: Arkitekterna ovan och Henrik Hjortsjö, verksamhetens projektledare. är på njurmottagningen för att diskutera med undersköterskan Susanne Sparr.

2 maj: Aulainformation

Intresserade medarbetare bjöds in till aulainformation på Länssjukhuset Ryhov. Där berättade Henrik Hjortsjö, verksamhetens projektledare och Helena Gottsäter Andersson, lokalplanerare inom regionfastigheter, om nästa steg i byggprojektet. Medverkade gjorde också arkitekter och representanter från entreprenören NCC.

Besökarna fick bland annat veta mer om projektstudion, bestående av 24 bodar, som börjat byggas på Ryhovsområdet. De fick också veta hur regionfastigheter arbetar vidare med rumsfunktionsprogram – RFP – tillsammans med verksamhetsgrupper från berörda enheter och arkitekter.

Från vecka 17: Etablering av projektstudio 

Foto: Christine Sundin

Projektstudion består av 24 moderna arbetsbodar som placeras i norra delen av parken mellan Psykiatrivägen och Qulturum. Arbetet som utförs av entreprenören NCC beräknas ta fyra veckor.  

I projektstudion kommer regionfastigheter inom Verksamhetsstöd och service, entreprenören NCC och projektörer att tillsammans planera för genomförandet av nybyggnaden av D1 på Länssjukhuset Ryhov.

Pågår cirka fyra veckor
NCC påbörjar arbetet med etablering av projektstudion vecka 17 2017. Projektstudion består av 24 moderna bodar som placeras i två plan i norra delen av parken mellan Psykiatrivägen och Qulturum.

Arbetena med att få bodarna på plats samt ansluta dem till el, vatten och avlopp med mera beräknas pågå under fyra veckor.

Berör inte parkering
Parkeringsplatser i området berörs inte av arbetena.

Transport och framkomlighet
Transporter sker via Psykiatrivägen. El, vatten och avlopp ansluts  norrut,  mot Qulturum och Hus C4. Dessa arbeten kan medföra mindre schaktningsarbeten som tillfälligt påverkar framkomligheten.

Samråd med mark och trädgård
Stor hänsyn kommer att tas till befintliga träd och planteringar vid etableringen av bodarna och sker i samråd med landskapsingenjör Robert Burman vid mark och trädgård inom regionfastigheters förvaltarenhet.

Februari–mars

Arbete med planlösning

I februari är arbetet med att fastställa lokalbehov, planlösningar och verksamhetsbeskrivningar, AFP, inne i slutskedet.

Här är arkitekt Elin Rittmark från White arkitekter,  i färd med att pröva olika lösningar för att få bästa samband och flöden i lokalerna.

När planlösningen är färdig tar arbetet vid med att ta fram rumsfunktionsprogram  – RFP. I ett rumsfunktionsprogram beskrivs vilken utrustning och inredning ett rum ska ha beroende på rummets funktion.

Test av framtida kyl- och värmesystem

Från mitten av februari testas ett nytt system för att kyla och värma sjukvårdslokaler i framtida nybyggnader. Systemet installeras på på prov i två tomma vårdrum på plan 7 i hus F4, (gamla geriatriken vårdenhet C) på Länssjukhuset Ryhov.

Upphandling och kontrakt

Fem män med kontraktspapper vid ett bord.

Foto: Tomas Calmviken

20 februari: Den 20 februari skriver Region Jönköpings län kontrakt med NCC som fått i uppdrag, att i samverkan med Region Jönköpings län, projektera och uppföra en utbyggnad och modernisering av Länssjukhuset Ryhov, projekt D1. På bilden syns från vänster Martin Suurkuusk, affärschef på NCC, Klas Melman och Tomas Svärd, byggprojektledare respektive projektchef inom område regionfastigheter samt Arne Andersen, verksamhetsområdesdirektör, alla tre inom Verksamhetsstöd och service, Region Jönköpings län. Foto: Tomas Calmviken

Bygget kommer att genomföras i så kallad partnering, vilket är en strukturerad samverkansform där Region Jönköpings län och NCC gemensamt tar fram systemhandlingar (i dessa anges till exempel val av tekniska lösningar, projektbudget, detaljprojektering och sedermera byggnation av projektet.

2016

November–december

Arbete med planlösning

Byggprojektledare Klas Melman och projektchef Thomas Svärd från regionfastigheter, Verksamhetsstöd och service, arbetar med att ta fram en planlösning för nybyggnad D1, Länssjukhuset Ryhov

Foto: Barbro Knopp Johlander

Byggprojektledare Klas Melman och projektchef Thomas Svärd, regionfastigheter, Verksamhetsstöd och service, har börjat arbetet med planlösningen för D1:an.

Det sker i samarbete med de verksamheter som ska finnas i D1:an. Till exempel är det viktigt att säkerställa att alla utrymmen finns med och att flöden och samband stämmer. Planlösningen ska vara färdig i mitten av februari 2017.

Förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör tas fram.

Så här genomförs byggprojekt i Region Jönköpings län

30 augusti

Beslut i regionfullmäktige, Region Jönköpings län.