Nybyggnad av etapp D1 i översiktsplanen för Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

Nybyggnad för framtidens vård, hus D1, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Region Jönköpings län
Sjukhusgatan. Nybyggnaden på Ryhovsområdet får en yttre miljö med mycket grönska och möjlighet till rekreation. Kunskapen om den yttre miljöns betydelse i sjukvården har legat till grund för utformningen. Illustration: Liljewall Arkitekter
Nybyggnad för framtidens vård, hus D1, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Region Jönköpings länNybyggnad för framtidens vård, hus D1, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Region Jönköpings länIllustration av föreläsningssalIllustration av fönster i uppehållsrumIllustration av uppehållsrumPatientrumNybyggnad för framtidens vård, hus D1, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Region Jönköpings länInnergårdGården på utsidan.

Här bygger Region Jönköpings län för framtidens vård. Välkommen in och följ hur huset växer fram.