Fastigheter och lokaler

Laddstolpar Region Jönköpings län

Laddstolpar på parkering

En stor satsning ska genomföras på laddpunkter för elbilar vid de tre sjukhusen i Jönköpings län, samt vissa vårdcentraler. Satsningen är en del i hållbarhetsprogrammet 2017-2020 och viktig för att vår region ska bli mer hållbar. Den är ett konkret exempel på hur Region Jönköpings län bidrar till omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Laddpunkterna gäller för elbilar som körs av framför allt olika verksamheter, men också laddpunkter för medarbetare, patienter och andra besökare. Observera att samtliga laddstolpar utanför sjukhusområdena enbart är till för verksamhetsbilar. 

Omfattning

 • Vid länets tre sjukhus byggs totalt 150 laddpunkter: Vardera tre parkeringsytor vid Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus, samt fem parkeringsytor vid Länssjukhuset Ryhov.
 • 32 laddpunkter byggs vid andra verksamheter:
  • Gisalveds vårdcentral 
  • Huskvarna vårdcentrum
  • Vaggeryd vårdcentral
  • Vetlanda vårdcentral 
  • Nässjö vårdcentral 
  • Rosenlunds vårdcentral 
  • Tranås vårdcentral 
  • Smålandsstenar vårdcentral
  • Stora Segerstad naturbruksgymnasium.

Budget: 24 miljoner kronor
Start: Februari 2021
Klart: December 2021
Entreprenör: AKEA (Anläggning & kabel entreprenad i Malmö AB)