Strålbehandling Etapp 2 (101-430A)

Onkologens nuvarande lokaler i hus E6 plan 3 kommer att byggas om. Ombyggnaden består bland annat av två nya CT/spect, en ny CT/pet, ett nytt Hotlab, nya manöverrum för de befintliga strålkanonerna, en ny verkstad.

  • Anläggning: F101 Länssjukhuset Ryhov
  • Storleksyta: 1500 kvadratmeter
  • Investeringsram: 24 miljoner kronor
  • Kontakt: Silvan Haglund
  • Aktuellt skede: Förstudie
Förstudie
Programarbete
Systemhandling
Projektering
Upphandling
Produktion
Överlämning
Uppföljning
Förstudie
Programarbete
Systemhandling
Projektering
Upphandling
Produktion
Överlämning
Uppföljning
Förstudie
Programarbete
Systemhandling
Projektering
Upphandling
Produktion
Överlämning
Uppföljning