Råslätts vårdcentrum (108-454A)

Bild på Råslätts vårdcentrum

Nybyggnad av Råslätts Vårdcentrum.
Råslätts Vårdcentral är drygt 30 år gammalt. Lokalerna är anpassade för den vård som bedrev i slutet av 80-talet och de tekniska systemen och installationer är både
underdimensionerade och slitna. Under åren har mindre ombyggnader skett för anpassning av arbetssätt. Vårdcentralen är i stort behov av nya lokaler för att klara dagens krav på vårdmiljö, arbetsmiljö och verksamhet.

Verksamheterna ändras över tid och behöver flexibla lösningar av lokaler. Ljudkrav att det inte går att höra vad som sägs i rummen. Rummen bör vara så generella som möjligt så att de kan användas för olika ändamål.
Det är möjligt att öppna upp vissa delar av verksamheten t ex för kvällsmottagning. Lokalerna ska upplevas säkra när det gäller hot och våld. Tillgängligheten
är viktig för besökare, patienter samt personalen. Fastigheten kommer redan i byggskedet planeras för en eventuell kommande expansion. Detaljplan medger att fastigheten kan byggas på med ytterligare ett våningsplan på hela fastigheten.

Data-, och telefonlösningar kommer också vara flexibla, men samtidigt ergonomiskt och arbetsmiljömässigt bra.

All planering och projektering har som förutsättning att långsiktigt minska påverkan på miljön och energioptimera.

 • Anläggning: F101 Länssjukhuset Ryhov
 • Storleksyta: 6100 kvadratmeter
 • Investeringsram: 161 miljoner kronor
 • Kontakt: Helena Fries
 • Aktuellt skede: Förstudie

Projektstatus

 1. Förstudie 44% klar
 2. Programarbete 81% klar
 3. Systemhandling 100% klar
 4. Projektering 100% klar
 5. Upphandling 100% klar
 6. Produktion 91% klar
 7. Överlämning 0% klar
 8. Uppföljning 0% klar