Utbildningsprogram parodontologi ht. 2023

Aktuella seminarier och kurser höstterminen 2023.

Huvudansvarig handledare: övertandläkare Sebastian Ladenstein

Seminarieprogram HT23 Region Örebro län - FTV (Extern länk) 

Vecka Datum Dag
Tid
Deltagande
avdelningar
Seminarium/kurs
föreläsare/kontaktperson
Lokal
33 16/8 Onsdag
13–17
Parodontologi Uppstart, genomgång av seminarieprogram, utbildningsplan, fallpresentationer
Med. dr Alessandra Neves Guimaraes, Örebro
Örebro/digitalt
34 23/8 Onsdag
13–17
Parodontologi

Anatomi Lindhe kap. 1 och 4 samt current literature, artiklar väljs ut veckorna innan
Med. dr Alessandra Neves Guimaraes, Örebro

Örebro/digitalt
35 30/8 Onsdag
13–17
Parodontologi Anatomi och benfysiologi, Lindhe kap. 2+3. Ulf Lerners reviews PMID 24004059 och 16798858. Current literature
Med. dr Alessandra Neves Guimaraes, Örebro
Örebro/digitalt
36 6/9 Onsdag
8–17
Parodontologi Juvenil protetik
Docent, övertandläkare Alf Eliasson, Örebro
Örebro/digitalt
36 6/9 Onsdag
13–13:40
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik,  ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – endodonti
Florentia Stylianou

Extern granskare av utbildningen: odont. dr Lisbeth Dahlström, Göteborg

Rosensalen
37 13/9 Onsdag
13–17
Parodontologi Fallpresentation ST-tandläkare Paulina Tseng Örebro/digitalt
37 13/9 Onsdag
13–17
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik,  ortodonti, parodontologi, pedodonti

Inspirationsföreläsningar:
"How vegetables may increase your oral (and systemic health)"
Dr Alex Mira, Valencia

"Kopplingen oral hälsa – allmän hälsa"
Professor Björn Klinge, Stockholm 

Forum Humanum, Hälsohögskolan
38 20/9 Onsdag
9–16
Parodontologi, pedodonti

Kurs: Samhällsodontologi, mångfald och jämlikhet, SÖ 2, 6, del I

Digitalt
38 20/9 Onsdag
13–13:40
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik,  ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – oral protetik
Michael Braian

Extern granskare av utbildningen: med. dr Wedad Hammoudi, Stockholm

Rosensalen
39 27/9 Onsdag
13–17
Parodontologi Parodontal undersökning och diagnos. Lindhe kap. 22-25 samt CDC och Armitage definitioner (gamla klassificeringen)
Med. dr Alessandra Neves Guimaraes, Örebro
Örebro/digitalt
40 4/10 Onsdag
13–17
Parodontologi Diabetes-parod
Professor Anders Gustafsson, Stockholm
Digitalt
41 11/10 Onsdag
13–17

Parodontologi Ny klassificering av parodontala sjukdomar. Lindhe kap. 16 + artiklar
Med. dr Alessandra Neves Guimaraes, Örebro
Örebro/digitalt
42 16–17/10 Måndag–tisdag Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik,  ortodonti, parodontologi, pedodonti Utbildningsdagar med IntrOItus Hooks herrgård
42 18/10 Onsdag
13–17
Parodontologi, pedodonti Kurs: Samhällsodontologi, mångfald och jämlikhet, SÖ 2, 6, del II Digitalt
43 25/10 Onsdag
13–17
Parodontologi Fallpresentationer (alla ST-parod nationellt)
Med. dr Alessandra Neves Guimaraes, Örebro
Örebro/digitalt
44 1/11 Onsdag
13–17
Parodontologi Egen tid  
45 8/11 Onsdag
13–17
Parodontologi Behandlingsstrategi. Lindhe kap. 25, 26
Med. dr  Alessandra Neves Guimaraes, Örebro
Örebro/digitalt
46 15/11 Onsdag
13–17
Parodontologi Icke kirurgisk behandling av parodontit. Lindhe kap. 27-30
Med. dr Alessandra Neves Guimaraes, Örebro
Örebro/digitalt
47 22/11 Onsdag
13–17
Parodontologi, pedodonti Kurs: Samhällsodontologi, mångfald och jämlikhet, SÖ 2, 6, del III Digitalt
48 29/11 Onsdag
13–17
Parodontologi Current lit.- Badersten & Egelberg (PMID 2406291) samt Quirynen (PMID 7560400) McGuire och Nunn, Matuliene (prognos)
Med. dr Alessandra Neves Guimaraes, Örebro
Örebro/digitalt
49 6/12 Onsdag
13–17
Parodontologi Fallpresentationer
Med. dr Alessandra Neves Guimaraes, Örebro
Örebro/digitalt
50 13/12 Onsdag
13–17

Parodontologi Fallpresentationer
Med. dr Alessandra Neves Guimaraes, Örebro
Örebro
51 20/12 Onsdag
13–17
Parodontologi, pedodonti

Kurs: Samhällsodontologi, mångfald och jämlikhet, SÖ 2, 6, del IV

Digitalt
51 20/12 Onsdag
13–14:30
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik,  ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – ortodonti
Isabell Hammarstrand Hansson, Marko Moslavac

Extern granskare av utbildningen: odont. dr Jenny Kallunki, Linköping

Rosensalen