Utbildningsprogram pedodonti ht. 2021

Aktuella seminarier och kurser höstterminen 2021.

Utbildningsansvarig: övertandläkare Helén Isaksson
Vecka Datum Dag
Tid
Deltagande
avdelningar
Seminarium/kurs
föreläsare/kontaktperson
Lokal
34 25/8 Onsdag
13–16
Pedodonti

Genomgång av höstens seminarieprogram

Individuell studieplan

Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
35 1/9 Onsdag
13–16
Pedodonti Eget arbete Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
36 8/9 Onsdag 13–16 Pedodonti Avdelningens forskning och utveckling Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
37 15/9 Onsdag 13–16 Pedodonti Eget arbete Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
38 22–23/9 Onsdag–torsdag Pedodonti Kurs: Tooth agenesis Köpenhamn/Webinar
38 24–25/9 Fredag–lördag Pedodonti Kurs: Dental Trauma state of the art  Köpenhamn/Webinar
39 29/9 Onsdag 13–16 Pedodonti Journal club Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
40 6/10 Onsdag 13–17 Pedodonti Kurs: Smärta och smärtlindring vid tandvård hos barn och unga vuxna
Med. dr, överläkare Stefan Lundeberg, Stockholm
Stockholm/videolänk
40 7/10 Torsdag Pedodonti Kurs: Grundläggande pedagogik, del I Stockholm
41 13–14/10 Onsdag–torsdag Pedodonti

Barnkonventionen, etik i barntandvården
Nationellt ST-seminarium pedodonti

Malmö
42 20/10 Onsdag Pedodonti VSP årsmöte Borås/videolänk
43 27/10 Onsdag Pedodonti Kurs: Grundläggande pedagogik, del II Stockholm
44 3/11 Onsdag  Pedodonti

Kurs: Grundläggande pedagogik, examination, del I

Stockholm/videolänk
45 9/11 Tisdag
13–15

Klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, oral protetik orofacial medicin, parodontologi, pedodonti 

Oral patologi: Tema granulom och Sjögrens syndrom
Universitetslektor, övertandläkare Anna Ljunggren, Malmö
Kontaktperson: övertandläkare Sofie Jansson, Jönköping

Videolänk
45 10/11 Onsdag
13–16
Klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, oral protetik,  ortodonti, parodontologi, pedodonti

Profilområde odontologi
Kontaktperson: med. dr Anders Magnusson, Jönköping

Rosariet, plan 6, OI
45 10/11 Onsdag Pedodonti Kurs: Farmakologi Göteborg
45 10/11 Onsdag Pedodonti Kurs: Grundläggande pedagogik, examination, del II Stockholm/videolänk
46 17–19/11 Onsdag–fredag Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, parodontologi, pedodonti Odontologisk Riksstämma Stockholm
47 24–25/11 Onsdag–torsdag Pedodonti Kurs: Akuta tillstånd och mikrobiologi Stockholm/videolänk
48 1–3/12 Onsdag
–fredag
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, oral protetik, orofacial medicin,  ortodonti, parodontologi, pedodonti Kurs: JUST – odontologisk radiologi  Rosariet, plan 6, OI
49 8/12 Onsdag
13–16
Käkkirurgi, pedodonti

Tema oral kirurgi på barn och ungdom:  munslemhinneförändringar, mjukvävnadskirurgi och biopsier
ST-tandläkare Elin Karlsson, Jönköping
Kontaktperson: odont. dr Helén Isaksson, Jönköping

Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
50 15/12 Onsdag
13–16
Käkkirurgi, pedodonti

Tema oral kirurgi på barn och ungdom: cystor och tumörer, suturering och efterkontroller
ST-tandläkare Fabiola Nini Qirjazo, Jönköping
Kontaktperson: odont. dr Helén Isaksson, Jönköping

Seminarierum pedodonti, plan 7, OI
51 22/12 Onsdag
13–16
Pedodonti

Munslemhinneförändringar hos barn och ungdom

Seminarierum pedodonti, plan 7, OI