Utbildningsprogram parodontologi ht. 2022

Aktuella seminarier och kurser höstterminen 2022.

Utbildningsansvarig: övertandläkare Shariel Sayardoust 
Vecka Datum Dag
Tid
Deltagande
avdelningar
Seminarium/kurs
föreläsare/kontaktperson
Lokal
33 17/8 Onsdag
13–16
Parodontologi Eget arbete Vildrosen, plan 7, OI
34 24/8 Onsdag
13–15:30
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – pedodonti
Elsa Carlson, Elin Karlsson, Fabiola Nini Qirjazo

Extern granskare av utbildningen: universitetslektor, docent Pernilla Lif Holgerson, Umeå 

Rosensalen
35 31/8 Onsdag
13–16
Parodontologi Eget arbete Vildrosen, plan 7, OI
36 7/9 Onsdag
13–14
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – oral protetik
Babak Kaveh

Extern granskare av utbildningen: docent, övertandläkare Anastasios Grigoriadis, Stockholm

Rosensalen
39 28–30/9 Onsdag–fredag Parodontologi Handledarkurs Skåne
40 4/10 Tisdag
13–16
Parodontologi Dokumentationsfall Vildrosen, plan 7, OI
41 12/10 Onsdag
13–16

Parodontologi Fallpresentation
Nationellt ST-seminarium, parodontologi
Digitalt
42 19/10 Onsdag
13–16
Parodontologi Dokumentationsfall Vildrosen, plan 7, OI
43 26/10 Onsdag
13–17
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti Profilområde odontologi
Kontaktperson: med. dr Anders Magnusson, Jönköping
Forum Humanum, Hälsohögskolan
44 3/11 Torsdag
13–13:45
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – käkkirurgi
Magnus Hillergård

Extern granskare av utbildningen: med. dr Carina Krüger Weiner, Gävle

Aulan, Ryhov
45 9/11 Onsdag
13–16
Parodontologi New treatment guidelines for periodontal treatment in Europe: assembling and grading the evidence
Professor George Belibasakis, Stockholm
Vildrosen, plan 7, OI
46 16/11 Onsdag
13–16
Parodontologi Terminssamtal Vildrosen, plan 7, OI
47 23/11 Onsdag
9–12
Parodontologi Dokumentationsfall Vildrosen, plan 7, OI
47 23/11 Onsdag
13–16
Parodontologi Beteendeförändring i samband med behandling av parodontit
Docent Kajsa Abrahamsson, Göteborg
Vildrosen, plan 7, OI
48 30/11 Onsdag
13–16
Oral protetik, parodontologi Protetik på patienter med parodontit – vetenskap och klinik Med. dr Catharina Göthberg, Jönköping, med. dr Shariel Sayardoust, Jönköping Vildrosen, plan 7, OI
49 7/12 Onsdag
9–12
Parodontologi Dokumentationsfall Seminarierum oral protetik, plan 7, OI
49 7/12 Onsdag
13–16
Parodontologi Behandling av periimplantit
Professor Andreas Stavropoulos, Malmö
Vildrosen, plan 7, OI
50 14/12 Onsdag

Klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik,  parodontologi Kurs: JUST – reumatologi
Kontaktperson: med. dr Shariel Sayardoust, Jönköping
Originalet, Qulturum
51 21/12 Onsdag
13–14
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – ortodonti
Martin Öst

Extern granskare av utbildningen: odont. dr Mikael Sonesson, Malmö

Rosensalen