Utbildningsprogram orofacial medicin ht. 2022

Aktuella seminarier och kurser höstterminen 2022.

Utbildningsansvarig: övertandläkare Sofie Jansson 
Vecka Datum Dag
Tid
Deltagande
avdelningar
Seminarium/kurs
föreläsare/kontaktperson
Lokal
33 17/8 Onsdag
15–16
Orofacial medicin SOMWeb  Digitalt
34 24/8 Onsdag
13–15:30
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – pedodonti
Elsa Carlson, Elin Karlsson, Fabiola Nini Qirjazo

Extern granskare av utbildningen: universitetslektor, docent Pernilla Lif Holgerson, Umeå 

Rosensalen
36 7/9 Onsdag
13–14
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – oral protetik
Babak Kaveh

Extern granskare av utbildningen: docent,  övertandläkare Anastasios Grigoriadis, Stockholm

Rosensalen
37 14/9 Onsdag
13–16
Orofacial medicin

Hematologiska sjukdomar

Digitalt
39 29-30/9 Torsdag–fredag Orofacial medicin SOM-dagar Stockholm
40 5/10 Onsdag
15–16
Orofacial medicin SOMWeb Digitalt
41 12/10 Onsdag
13–16
Orofacial medicin Palliativ tandvård Digitalt
43 24–27/10 Måndag–torsdag Oral protetik, orofacial medicin Diplomkurs: Gerontologi Göteborg
43 26/10 Onsdag
13–16
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Profilområde odontologi
Kontaktperson: med. dr Anders Magnusson, Jönköping

Forum Humanum, Hälsohögskolan
44 2/11 Onsdag
15–16
Orofacial medicin

SOMWeb

Digitalt
44 3/11 Torsdag
13–13:45
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – käkkirurgi
Magnus Hillergård

Extern granskare av utbildningen: med. dr Carina Krüger Weiner, Gävle

Aulan, Ryhov
45 9/11 Onsdag
13–16
Orofacial medicin Indikation och diagnostik med hjälp av CBCT Digitalt
45 9–11/11 Onsdag–fredag Orofacial medicin Diplomkurs: Schola medica Malmö
49 7/12 Onsdag
15–16
Orofacial medicin SOMWeb Digitalt
50 14/12 Onsdag
13–16
Orofacial medicin Vetenskaplig metod Digitalt
51 21/12 Onsdag
13–14
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – ortodonti
Martin Öst

Extern granskare av utbildningen: odont. dr Mikael Sonesson, Malmö

Rosensalen