Utbildningsprogram odontologisk radiologi vt. 2022

Under vårterminen 2022 ges ingen specialiseringstjänstgöring i odontologisk radiologi.

Utbildningsansvarig: docent Peter Nilsson 
Vecka Datum Dag
Tid
Deltagande
avdelningar
Seminarium/kurs
föreläsare/ansvarig
Lokal
2  26/1 Onsdag
13–13:40
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin,ortodonti, parodontologi, pedodonti 

Examinationsföreläsning – ortodonti
Emelie Söljegård

Extern granskare av utbildningen: odont. dr Lillemor Dimberg,  Stockholm

Rosariet, plan 6, OI
25  22/6 Onsdag
13–13:40
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin,ortodonti, parodontologi, pedodonti 

Examinationsföreläsning – käkkirurgi
Samarayas Hardani

Extern granskare av utbildningen: docent Göran Widmark, Mölndal