Utbildningsprogram odontologisk radiologi ht. 2022

Aktuella seminarier och kurser höstterminen 2022.

Huvudhandledare: övertandläkare Ninita Lindfors  

Utbildningsansvarig: fil. dr Alkisti Anastassaki Köhler

Vecka Datum Dag
Tid
Deltagande
avdelningar
Seminarium/kurs
föreläsare/ansvarig
Lokal
34 24/8 Onsdag
13–15:30
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – pedodonti
Elsa Carlson, Elin Karlsson, Fabiola Nini Qirjazo

Extern granskare av utbildningen: universitetslektor, docent Pernilla Lif Holgerson, Umeå 

Rosensalen
35 31/8 Onsdag
8-14
Odontologisk radiologi

Genomgång av ST- utbildningens planer och utförande. Dokumentation, individuell utbildningplan mm

Principer för utlåtandeskrivning och dokumentationsfall

Rondrum, plan 9, OI
35 7/9 Onsdag
9–16
Käkkirurgi, odontologisk radiologi, ortodonti Kurs: Samhällsodontologi, del I Digitalt
36 7/9 Onsdag
13–14
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – oral protetik
Babak Kaveh

Extern granskare av utbildningen: docent,  övertandläkare Anastasios Grigoriadis, Stockholm

Rosensalen
37 14/9 Onsdag
15:15–16:15
Odontologisk radiologi Berättigande och optimering inom radiologin
Övertandläkare Marie Danell, Jönköping
Rondrum, plan 9, OI
37 15/9 Torsdag
11–14
Odontologisk radiologi Egen presentation. Normalanatomi i panorama-, profil- och PA-bilder Munspelet, käkkirurgiska kliniken
38 22/9 Torsdag
10–14
Odontologisk radiologi Litteraturseminarium

Rondrum, plan 9, OI
39 27–29/9 Tisdag–torsdag Endodonti, käkkirurgi, odontologisk radiologi Kurs: JUST – algologi och neuroalgi Rosariet, plan 6, OI
39 30/9 Fredag Odontologisk radiologi Besök samt samseminarium CBCT
ST-tandläkare Joanna Gullberg, Linköping, med. dr Eva Klintström, Linköping
Linköping
40 5/10 Onsdag
8–12
Odontologisk radiologi Panoramaseminarium
Övertandläkare Marie Danell, Jönköping
Rondrum, plan 9, OI
40 5/10 Onsdag
13–16
Käkkirurgi, odontologisk radiologi,  ortodonti Kurs: Samhällsodontologi, del II Digitalt
41 12/10 Onsdag
9–13
Odontologisk radiologi CBCT-teknik, faktorer som påverkar bildkvalitén. Reformatteringar mm Munspelet, käkkirurgiska kliniken
41 14/10 Fredag
9–13
Odontologisk radiologi Kurs: JUST – algologi och neuroalgi, redovisning  Digitalt
42 19/10 Onsdag
8–12
Odontologisk radiologi Eget arbete Rondrum, plan 9, OI
43 24–28/10 Måndag–fredag Odontologisk radiologi Kurs: Radiologisk teknik och fysik samt strålskydd Umeå
43 26/10 Onsdag
13–16
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti Profilområde odontologi
Kontaktperson: med. dr Anders Magnusson, Jönköping
Rosariet, plan 6, OI
44 2/11 Onsdag
13–16
Odontologisk radiologi Eget arbete  
44 3/11 Torsdag
13–13:45
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodont

Examinationsföreläsning – käkkirurgi
Magnus Hillergård

Extern granskare av utbildningen: med. dr Carina Krüger Weiner, Gävle

Aulan, Ryhov
45 9/11 Onsdag
9–12
Odontologisk radiologi Grundläggande strålningsfysik och strålningsbiologi. SSM-föreskrifter
Sjukhusfysiker Türkan Tuna, Jönköping
Munspelet, käkkirurgiska kliniken
45 9/11 Onsdag
13–16
Käkkirurgi, odontologisk radiologi, ortodonti Kurs: Samhällsodontologi, del III Digitalt
45 9/11 Onsdag
13:30–16
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti Föreläsning för OI-personal: odontologisk radiologi Digitalt
45 11/11 Fredag Odontologisk radiologi Berättigande mm. 
ST-tandläkare Joanna Gullberg, Linköping
Linköping
46 16/11 Onsdag
8–12
Odontologisk radiologi Litteraturseminarium Rondrum, plan 9, OI
47 23/11 Onsdag
8–12
Odontologisk radiologi Skallbasanatomi, kranialnerver och kärl. Egen presentation Rondrum, plan 9, OI
47 25/11 Fredag Odontologisk radiologi Anatomi skallbas 

Linköping
48 30/11 Onsdag
8–12
Odontologisk radiologi Dokumentationsfall

Rondrum, plan 9, OI
49 6–9/12 Tisdag–fredag Odontologisk radiologi Kurs: MR inom odontologisk diagnostik
Övertandläkare David Pellby, Malmö
Lund
49 7/12 Onsdag
13–16
Käkkirurgi, odontologisk radiologi,  ortodonti Kurs: Samhällsodontologi, examination Digitalt
49 14/12 Onsdag Klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik,  parodontologi Kurs: JUST – reumatologi
Kontaktperson: med. dr Shariel Sayardoust, Jönköping
Originalet, Qulturum
50 15/12 Torsdag
13–14
Odontologisk radiologi Terminsavslutning utvärdering  
50 21/12 Onsdag Odontologisk radiologi Implantat
ST-tandläkare Joanna Gullberg, Linköping, med. dr Eva Klintström, Linköping
Linköping
51 21/12 Onsdag
13–14
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti Examinationsföreläsning – ortodonti
Martin Öst

Extern granskare av utbildningen: odont. dr Mikael Sonesson, Malmö

Rosensalen