Utbildningsprogram endodonti ht. 2022

Aktuella seminarier och kurser höstterminen 2022.

Utbildningsansvarig: övertandläkare Fredrik Frisk 
Vecka Datum Dag
Tid
Deltagande
avdelningar
Seminarium/kurs
föreläsare/ansvarig
Lokal
34 24/8 Onsdag
13–15:30
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – pedodonti
Elsa Carlson, Elin Karlsson, Fabiola Nini Qirjazo

Extern granskare av utbildningen: universitetslektor, docent Pernilla Lif Holgerson, Umeå 

Rosensalen
34 24/8 Onsdag
15:30–16
Endodonti

Genomgång examinationsuppgift

Digitalt
35 31/8 Onsdag
13–16
Endodonti

Pulpans normala funktion och reaktionsmönster I

Frisk pulpa

Digitalt
36 7/9 Onsdag
13–14
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – oral protetik
Babak Kaveh

Extern granskare av utbildningen: docent,  övertandläkare Anastasios Grigoriadis, Stockholm

Rosensalen
36 7-10/9 Onsdag-fredag Endodonti ESE-kongress Budapest
37 14/9 Onsdag
13–16
Endodonti

Pulpans normala funktion och reaktionsmönster II

Histopatologi och patogenes

Digitalt
38 21/9 Onsdag
13–16
Endodonti Handledning preprotetisk endodonti Digitalt
39 27–29/9 Tisdag
–torsdag
Endodonti, käkkirurgi, odontologisk radiologi Kurs: JUST – algologi och neuroalgi Rosariet, plan 6, OI
40 5/10 Onsdag
13–16
Endodonti

Pulpans normala funktion och reaktionsmönster III

Smärta

Digitalt
41 12/10 Onsdag
13–16
Endodonti

Handledning preprotetisk endodonti

Digitalt
42 19/10 Onsdag
13–16
Endodonti

Pulpans normala funktion och reaktionsmönster IV

Pulpabevarande behandling

 Digitalt
43 26/10 Onsdag
13–16
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Profilområde odontologi
Kontaktperson: med. dr Anders Magnusson, Jönköping

Forum Humanum, Hälsohögskolan
44 2-4/11 Onsdag–fredag Endodonti

Internat:

- Emma Wigsten
- Handledning (preprotetisk endodonti, dokumentationsfall)
- Fallpresentationer

Vildrosen, plan 7, OI
44 3/11 Torsdag
13–13:45
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – käkkirurgi
Magnus Hillergård

Extern granskare av utbildningen: med. dr Carina Krüger Weiner, Gävle

 

Aulan, Ryhov
45 8-11/11 Tisdag–fredag Endodonti

Diplomkurs: Onkologi

Lund
47 23/11 Onsdag
13–16
Endodonti

De periapikala vävnadernas funktion och reaktionsmönster I

Periapex under friska förhållanden

Digitalt
48 30/11 Onsdag
13–16
Endodonti, ortodonti

Endodonti för ortodontisten
Docent Fredrik Frisk, Jönköping

Seminarierum ortodonti, plan 7, OI
48 1–2/12 Torsdag–fredag

Endodonti, käkkirurgi

Kurs: Tandvårdens etik

Stockholm
49 7/12 Onsdag

Endodonti

Kurs: Toxikologi
Professor Anders Berglund, Umeå

Digitalt
50 14/12 Onsdag
13–16
Endodonti

De periapikala vävnadernas funktion och reaktionsmönster II

Patogenes, histopatologi och smärta

Digitalt

51 21/12 Onsdag
13–14
Endodonti, klinisk bettfysiologi, käkkirurgi, odontologisk radiologi, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, pedodonti

Examinationsföreläsning – ortodonti
Martin Öst

Extern granskare av utbildningen: odont dr. Mikael Sonesson, Malmö 

Rosensalen