Lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård för tandsköterskor och tandhygienister

Tjej med lustgasmask
Foto: Julia Lindster

Kursen riktar sig till dig som är tandsköterska eller tandhygienist.

Datum

7 mars: teori för alla
8 mars eller 13 mars: gruppdemonstrationer.

Gruppindelning för demonstrationer meddelas efter sista anmälningsdag

Målgrupp

Tandsköterskor och tandhygienister

Omfattning

2 dagar

Kursens innehåll - Föreläsningar

Luftvägarnas anatomi, cirkulation, återupplivning, synpunkter på generell anestesi. Lustgasens verkningssätt, sederingsteknik, indikationer, kontraindikationer, komplikationer, risker, förberedelse av patienten, inskolning till lustgassedering, utrustning och arbetsmiljöfrågor.

Kursens innehåll - Gruppdemonstrationer

Lustgassederingsapparatur, gastuber och manometrar. Funktions- och täthetskontroll av apparatur. Rengöring och service. Träning i akut omhändertangande, fria luftvägar och återupplivning.

Kursansvarig

Övertandläkare Anna Lena Sundell, avdelningen för pedodonti, Odontologiska Institutionen i Jönköping

Kursavgift

Interna: 7000kr inkl moms
Externa: 10 500kr exklusive moms

I kursavgiften ingår fika, lunch och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Anmälan

Anmälan öppnar den 14 november.

Externa: Klicka här för att komma till anmälan(Extern länk)

Intern: Klicka här för att komma till anmälan(Extern länk)

Externa loggar in via Bank-ID och interna med Siths-kort.

Sista anmälningsdag är den 20 januari 2023. 

Besked om antagning kommer kort därefter.
Interna medarbetare i Region Jönköpings län samt i Region Östergötland har förtur.

Kontakt

Angelica Furevi
Utbildningssamordnare
angelica.furevi@rjl.se
072-204 16 93