Lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård för tandsköterskor och tandhygienister

Tjej med lustgasmask
Foto: Julia Lindster

Kursen riktar sig till dig som är tandsköterska eller tandhygienist.

Datum

8 - 9 februari 2022

Plats

Rosariet, plan 6, odontologiska institutionen i Jönköping

Målgrupp

Tandsköterskor och tandhygienister

Kostnad

3 500 kronor för dig som jobbar inom Folktandvården, Region Jönköpings län 6 000 kronor exklusive moms för övriga

Omfattning

2 dagar

Max antal deltagare

25 stycken

Kursens innehåll - Föreläsningar

Luftvägarnas anatomi, cirkulation, återupplivning, synpunkter på generell anestesi. Lustgasens verkningssätt, sederingsteknik, indikationer, kontraindikationer, komplikationer, risker, förberedelse av patienten, inskolning till lustgassedering, utrustning och arbetsmiljöfrågor.

Kursens innehåll - Gruppdemonstrationer

Lustgassederingsapparatur, gastuber och manometrar. Funktions- och täthetskontroll av apparatur. Rengöring och service. Träning i akut omhändertangande, fria luftvägar och återupplivning.

Kursansvarig

Övertandläkare Anna Lena Sundell, avdelningen för pedodonti, Odontologiska Institutionen i Jönköping

Anmälan

Anmäl dig här.(Extern länk) Sista anmälningsdag 12 december. Antagning sker efter sista anmälningsdag.