Generell smärtlindring och sedering med inriktning mot lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård

Två barn 6 och 8 år
Foto: Sofie Jarl

Kursen riktar sig till dig som är tandläkare.

Kursinformation

Nästa kurs: 11-14 september 2023

Plats: Jönköping

Kursbeskrivning

Kursen inleds med en inläsningsperiod av anvisad litteratur. Det teoretiska kursavsnittet på 40 timmar avslutas med kunskapsredovisning (hemtentamen).

Efter den teoretiska delen, och godkänd hemtentamen, ska kursdeltagarna ha handledd klinisk tjänstgöring med tandbehandling under lustgassedering (24 timmar). Kursdeltagarna ansvarar själva för att boka praktikplats för de kliniska tjänstgöringen.

Den kliniska tjänstgöringen ska innehålla patientbehandlingar under lustgassedering som kursdeltagaren följer och patientbehandlingar under lustgassedering där kursdeltagaren själv utför lustgassederingen, dock alltid under handledning. Den studerande får inte självständigt ansvara för och genomföra lustgasbehandlingen förrän alla moment i kursen är genomförda och godkända.

Intyg på genomgången kurs utfärdas av kursansvariga när samtliga delar av kursen, inklusive klinisk tjänstgöring, är godkända. Obligatorisk närvaro under teoridagarna.

Kursinnehåll

  • Luftvägarnas anatomi och funktion
  • Preoperativ bedömning, anestesirisker
  • Lustgasens farmakologi och dess kliniska effekter
  • Lustgas och tandvård
  • Sedering med bensodiazepiner
  • Praktisk luftvägshantering
  • Scenarioträning och komplikationshantering

Kursansvarig

Anna Lena Sundell, Övertandläkare vid avdelningen för pedodonti, Odontologiska Institutionen Jönköping

Särskilda förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs legitimation som tandläkare.

Kursavgift

Interna: 14 000kr inkl moms
Externa: 20 000kr exklusive moms

I kursavgiften ingår fika, lunch och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Anmälan

Anmälan öppnar den 14 november.
Externa: Klicka här för att komma till anmälan(Extern länk)
Interna: Klicka här för att komma till anmälan(Extern länk)

Externa loggar in via Bank-ID och interna med Siths-kort.

Sista anmälningsdag är den 20 januari 2023. 
Besked om antagning kommer kort därefter.
Interna medarbetare i Region Jönköpings län samt i Region Östergötland har förtur.

Kontakt

Angelica Furevi
Utbildningssamordnare
angelica.furevi@rjl.se
072-204 16 93