JUST - algologi och neurologi

Här beskriver vi vad bilden visar
Foto: Ulf Mårtensson

JUST – algologi och neurologi


Kursdatum:
inget datum är planerat. Planeras att gå preliminärt våren 2024.

Kursort: Jönköping

Kursens innehåll: Smärtfysiologi. Neuropatisk ansiktssmärta. Långvarig ansiktssmärta.  Differentialdiagnostik nociceptiv och neuropatisk smärta.  Medicinsk utredning av långvariga smärttillstånd.  Medicinskt omhändertagande och behandling av patienter med långvarig smärta liksom psykosociala behandlingsinsatser som kognitiv beteendeterapi och Acceptance and Commitment Therapy vid smärttillstånd. De vanligaste neurologiska tillstånden som är viktiga för specialisttandläkaren att känna till.

Kursform: Föreläsningar, litteraturstudier och examinationsuppgift i grupp.

Omfattning: 3 dagar

Kursavgift: 8 500kr exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Bevakningslista

Anmäl dig till vår bevakningslista så får du ett mejl när kursen är planerad och anmälan är öppen.

Anmäl dig till bevakningslistan här(Extern länk)

Kontaktperson

Utbildningssamordnare
Angelica Furevi
Tfn: 072-204 16 93
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se