JUST - Barnpsykologi och Barnpsykiatri

Två barn, 6 och 8 år.
Foto: Julia Lindster

Kursinformation

Kursdatum: 15-18 mars 2022

Kursort: Jönköping (lokal meddelas senare)

Kursens syfte

Kursen avser att ge ökade kunskaper i barns och ungdomars normala utveckling, beteendestörningar och psykiska sjukdomar samt deras medicinska/psykiatriska behandling, bemötande av normalutvecklade barn och ungdomar samt för dem med speciella behov i omhändertagande.

Kursens innehåll

Barn- och ungdomars utveckling till vuxen; känslomässigt och kognitivt. Samspelet mellan barnet, familjen och samhället. Samtalsmetodik; orientering om teorier i intervjuvteknik. Psykopatologi, bland annat adhd och beetendestörningar. Barnpsykiatrins organisation och samarbete; barnpsykiatri -barntandvård. Tandbehandlingsomognad och omhändertagande vid tandvård. Psykologiska problemställningar vid ortodontisk och pedodontisk behandling.

Kursen avslutas med kunskapsprov i form av gruppredovisning.

Föreläsare:

Phd överläkare Marie Proczkowska

Leg. Psykolog Richard Stenmark

Kursavgift

11 000 kronor, exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur , resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Anmälan

Sista anmälningsdag 30 november

Länk till anmälan(Extern länk)

Återbud

Meddela eventuella återbud snarast. Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vid uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

Kontaktperson

Utbildningssamordnare
Angelica Furevi
Tfn: 010-242 53 20
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se