Digital konsultation

Digital konsultation

Tandvårdspersonal behandlar patient på avdelningen för oral protetik.
Foto: Anna Wennberg

Vårdgivare inom tandvård hälsas våren 2022 välkomna att boka tid för digital konsultation inom parodontologi och oral protetik. De digitala konsultationerna ersätter konsultationer som tidigare genomförts som ”öppet hus”.

Under våren 2022 genomförs digitala konsultationer vid fyra tillfällen:

Datum Konsulterande övertandläkare
Onsdag 2 februari Catharina Göthberg
Sebastian Ladenstein
Onsdag 9 mars  Maria Kassapidou
Sebastian Ladenstein
Onsdag 13 april Per Tidehag
Sebastian Ladenstein
Onsdag 1 juni Pernilla Holmberg
Sebastian Ladenstein

Det finns fyra bokningsbara tider vid varje tillfälle; klockan 16:00, 16:15, 16:30, 16:45

Instruktion för bokning

  • Remiss ska inte skrivas.
  • Skicka aktuella röntgenbilder och foto i digital form samt modeller per post. Allt ska vara märkt med patientens namn, personnummer, datum samt namn på konsulterande tandläkare och ”öppet hus”.
  • Ring receptionen 010-242 46 23 eller 010-242 46 14 och boka en tid för öppet hus och lämna din e-postadress.

Vi bifogar dokument gällande förslag på fotoserie samt instruktion för klinisk fotografering.


Välkomna att ta kontakt med oss!