Digital konsultation

Digital konsultation

Tandvårdspersonal behandlar patient på avdelningen för oral protetik.
Foto: Anna Wennberg

Vårdgivare inom tandvård hälsas hösten 2022 välkomna att boka tid för digital konsultation inom parodontologi och oral protetik. De digitala konsultationerna ersätter konsultationer som tidigare genomförts som ”öppet hus”.

Under hösten 2022 genomförs digitala konsultationer vid fyra tillfällen:

Datum Konsulterande övertandläkare
Onsdag 7 september Pernilla Holmberg, oral protetik
Onsdag 12 oktober Maria Kassapidou, oral protetik
Sebastian Ladenstein, parodontologi
Onsdag 9 november Per Tidehag, oral protetik
Onsdag 14 december Catharina Göthberg, oral protetik
Sebastian Ladenstein, parodontologi

Det finns fyra bokningsbara tider vid varje tillfälle; klockan 16:00, 16:15, 16:30, 16:45

Instruktion för bokning

  • Remiss ska inte skrivas.
  • Skicka aktuella röntgenbilder och foto i digital form samt modeller per post. Allt ska vara märkt med patientens namn, personnummer, datum samt namn på konsulterande tandläkare och ”öppet hus”.
  • Ring receptionen 010-242 46 23 eller 010-242 46 14 och boka en tid för öppet hus och lämna din e-postadress.

Vi bifogar dokument gällande förslag på fotoserie samt instruktion för klinisk fotografering.


Välkomna att ta kontakt med oss!