Om Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd

En person som håller en liten planta

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd

Vi är ett nationellt center för sällsynta hälsotillstånd som kan medföra avvikande tand- och käkutveckling, nedsatt orofacial funktion och behov av omfattande behandling. Vi är en resurs för både barn och vuxna och är en tillgång för vårdgivare och patienter i hela landet.

Sällsynta diagnoser

Främst avses medfödda eller förvärvda tillstånd hos högst 5 av 10 000 invånare som leder till omfattande funktionsnedsättning. Mer information finns på www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser(Extern länk) (nytt fönster)

Vi erbjuder 

  • Kostnadsfri undersökning, information och rådgivning (kostnader för röntgen kan tillkomma).
  • Odontologisk bedömning i samband med diagnosutredningar.
  • Behandlingsplanering som sker i nära samarbete med vår referensgrupp av specialister vid Odontologiska Institutionen.
  • Behandling sker vanligen hos ordinarie tandläkare. För de som bor i Region Jönköpings län kan behandling ske på Odontologiska Institutionen. 

Vi bedriver

  • Kunskapsinsamling och dokumentation om sällsynta tillstånd.
  • Forsknings- och utvecklingsprojekt kring sällsynta odontologiska tillstånd för att bidra till en bättre, säkrare och evidensbaserad vård.

Vi medverkar också i

utbildningssammanhang för att sprida kunskap och information om sällsynta odontologiska tillstånd.

Informationsfoldrar

Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län 

Läs mer om Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd på webbplatsen Folkhälsa och sjukvård(Extern länk)Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner.