Ansökan om ny tandläkarutbildning i Jönköping inlämnad

Ansökan om ny tandläkarutbildning i Jönköping inlämnad

Man och kvinna ler in i kameran
Per Tidehag och Shariel Sayardoust har arbetat med ansökan för en ny tandläkarutbildning. Ansökan är nu inskickad till UKÄ. Foto: Ulf Mårtensson

Den 15 mars lämnade Jönköping University in en ansökan till regeringen om att få starta en ny tandläkarutbildning. Per Tidehag och Shariel Sayardoust, båda övertandläkare vid Odontologiska Institutionen, har projektlett ansökan. "Utbildningen kommer dra till sig mycket intresse", tror de båda.

Det råder stor brist på tandläkare utanför storstadsregionerna, kötiden för att komma till vård ökar – och det faktum att de äldre blir fler och i ökad utsträckning behåller sina egna tänder, leder till ett ökat behov av tandläkare. Samtidigt skapar betydande pensionsavgångar stora kompetensluckor.

Därför har Jönköping University, i samverkan med Odontologiska Institutionen (OI) vid Folktandvården i Region Jönköpings län, under en längre tid arbetat med att förbereda en ansökan till regeringen om examinationstillstånd för tandläkare. Ansökan behandlas av Universitetskanslerämbetet, UKÄ.

Omfattande VFU

Shariel Sayardoust och Per Tidehag, övertandläkare inom parodontologi respektive oral protetik vid OI, har projektlett ansökan.

– Det har varit en väldigt spännande och lärorik resa. Det här är ju ingenting man gör varje dag direkt, säger Per Tidehag och Shariel Sayardoust.

Den planerade utbildningen kommer att erbjuda en omfattande klinisk praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning eller VFU. Studenterna planeras praktisera totalt 150 dagar under utbildningen, framförallt utanför storstadsregionerna.

Modellen bygger på ett upplägg från Universitetet i Tromsø, Norge, där har man sett att studenterna som gör VFU utanför sin utbildningsort i stor utsträckning stannar kvar i de regioner där de gjort den praktiska delen av utbildningen. 

Den starka odontologiska kompetensbas som finns vid OI kommer också att vara en stor tillgång för utbildningen.

"Har känt ett starkt stöd"

– Tillsammans med Jönköping University har vi känt ett starkt stöd från både Jönköping kommuns och Regionen Jönköpings läns tjänstemän och politiker när ansökan har mejslats fram.

– Satsningen på en modern utbildning med omfattande klinisk träning sker i samverkan med flera andra regioner, säger tandvårdsdirektör Agnetha Bartoll och fortsätter:

– Tillsammans ser vi stora möjligheter att stärka kompetensförsörjningen och förutsättningarna att klara vårt viktiga folkhälsouppdrag. Dessutom kommer samarbetet och kunskapsutbytet med Region Östergötland att fördjupas ytterligare till följd av den nya utbildningen, vilket är mycket glädjande.

Besked vid årsskiftet

Nu kommer en granskningsgrupp att utses av UKÄ. Därefter väntar ett platsbesök i Jönköping, förmodligen någon gång efter sommaren. Per Tidehag och Shariel Sayardoust tror att man kan vänta sig ett beslut från UKÄ vid årsskiftet.

– Det kan röra sig om ett godkänt beslut, att vi behöver komplettera med några bitar eller göra om ansökan, säger Shariel Sayardoust.

Vid ett positivt besked gällande respektive ansökan beräknas tandläkarutbildningen kunna starta våren 2023, med ett intag av 40 studenter varje vårtermin.

– Jag tror personligen att de andra anordnarna av tandläkarutbildningar i Sverige ser med viss spänning på vår ansökan. När den blir godkänd tror jag att det kommer att innebära att de ser över sina utbildningsplaner. Det känns som om vår modell, med lång extern VFU, drar till sig mycket intresse, säger Per Tidehag.

Läs pressmeddelandet från Jönköping University här.(Extern länk)