Ansökan om första nya tandläkarutbildningen på 50 år lämnas in

En man och en kvinna utför tandvård på en patient.
Foto: Ulf Mårtensson

Fler tandläkare, en mer jämlik tandvård och en bättre tandhälsa för hela Sveriges befolkning. 15 mars lämnade Jönköping University tillsammans med Region Jönköpings län, Odontologiska Institutionen och Linköpings universitet in ansökan för att starta tandläkarutbildning. Den första nya tandläkarutbildningen i Sverige på 50 år. Fler än hälften av Sveriges regioner står bakom ansökan.

– Satsningen på en modern utbildning med omfattande klinisk träning sker i bred samverkan. Tillsammans ser vi stora möjligheter att stärka den kompetensförsörjning som kommer att krävas i framtiden för att kunna klara vårt viktiga folkhälsouppdrag, säger Agnetha Bartoll, tandvårdsdirektör vid Folktandvården i Region Jönköpings län.

Folktandvården och OI en viktig del

Folktandvården och Odontologiska Institutionen (OI) kommer att bli en viktig del av den nya tandläkarutbildningen, där OI kommer stå för mycket av den lärar- och forskarkompetens som krävs för den här typen av modern utbildning.

Bakgrunden ligger i den stora tandläkarbrist som råder i Sverige. Enligt en rapport från Socialstyrelsen behöver 18 av 21 regioner fler tandläkare (Nationella planeringsstödet 2022). Många invånare utanför de större städerna, i glesbygden, liksom äldre och socioekonomiskt utsatta grupper, får inte den hjälp de behöver. Tandvårdskompetensen har koncentrerats till storstadsregionerna, och omfattande pensionsavgångar gör att bristen väntas kvarstå minst fram till 2035 (enligt Universitetskanslersämbetets prognos 2021).

30 utbildningsplatser per termin

Den nya tandläkarutbildningen ska erbjuda 30 utbildningsplatser varje termin när den är i full drift. En stor del av tandläkarstudenternas utbildning kommer ske vid någon av Folktandvårdens kliniker runt om i landet. Totalt rör det sig om 150 dagars klinisk träning. 

– Just därför är det viktigt att vi har en brett samarbete mellan många av landets regioner för att kunna erbjuda framtidens tandläkarstudenter god kliniknära undervisning under en stor del av utbildningen, menar Agnetha Bartoll.

Samarbetet med Linköpings universitet är också en viktig komponent. Genom att samläsa med läkarutbildningen vid Linköpings universitet under de två första åren får tandläkarstudenterna en god bas i medicinsk vetenskap, samtidigt som munnens hälsa och sjukdomar kopplas naturligt till övriga kroppen.

– Vi hoppas få ett godkännande från UKÄ och ett klartecken från regeringen så snart som möjligt. Det är så här vi kan komma till rätta med tandläkarbristen, öka tillgängligheten till god tandvård och bidra till en mer jämlik tandvård över hela landet, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

Läs hela pressmeddelandet från Jönköping University här. (Extern länk)

Fakta:

11 av 21 regioner i Sverige har tecknat ett samverkansavtal.

Dessa är: Region Blekinge, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Norrbotten, Region Värmland, Region Västernorrland, Region Örebro län, Region Östergötland.

Dessutom samverkar Linköpings universitet tillsammans med Jönköping University och Folktandvården i Region Jönköpings län kring utbildningen.