Kompetenscenter

Kompetenscenter

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd är ett nationellt center för sällsynta diagnoser som kan medföra avvikande tand- och käkutveckling, nedsatt orofacial funktion och behov av omfattande behandling. Vi är en resurs för både barn och vuxna och är en tillgång för vårdgivare och patienter i hela landet.

Läs mer om Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd