Skandinavisk expertis på sällsynta hälsotillstånd inom tandvårdsområdet möttes i Umeå

Skandinavisk expertis på sällsynta hälsotillstånd inom tandvårdsområdet möttes i Umeå

Efter en lång tids uppehåll till följd av coronapandemin har de skandinaviska centren för sällsynta hälsotillstånd inom tandvårdsområdet äntligen kunnat mötas igen.

Deltagande experter tittar in i kameran

Vid mötet i Umeå 13-14 oktober 2021 träffades tandläkare och logopeder för att diskutera gemensamma frågor, informera om aktuella projekt och planera framtida insatser.

- Sällsynta hälsotillstånd är komplexa och samarbete över yrkesgränserna är nödvändigt, liksom över nationsgränserna, säger Pernilla Holmberg, övertandläkare vid Kompetenscenter för sällsynta odontologiska hälsotillstånd i Jönköping, som tycker att mötet i Umeå varit mycket välordnat och givande.

Nästa år hälsas alla skandinaviska center välkomna till arrangemanget i Jönköping.