Pressträff 17 maj 2021

Pressträff 17 maj 2021

Ett stapeldiagram i orange
Under vecka 19 var det färre nya fall av covid -19 jämfört med vecka 18.

Med anledning av den höga smittspridningen och läget inom vården håller Region Jönköpings län pressträff varje måndag.

Stående punkter på pressträffarna är smittläget, vaccineringen och läget inom sjukvården i Region Jönköpings län. Medverkande på pressträffen den 17 maj  var smittskyddsläkare Malin Bengnér, hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig ochvaccinsamordnare Jonas Almgren.