Pressträff 10 maj 2021

Pressträff 10 maj 2021

Preliminär tidplan för vaccination mot covid -19 inom fas 4.
I slutet av vecka 21 kan preliminärt 50-54-åringar börja boka in sig för vaccination mot covid -19.

Med anledning av den höga smittspridningen och läget inom vården håller Region Jönköpings län pressträff varje måndag.

Stående punkter på pressträffarna är smittläget, vaccineringen och läget inom sjukvården i Region Jönköpings län. Medverkande på pressträffen den 10 maj  var smittskyddsläkare Malin Bengnér, hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig, vaccinsamordnare Jonas Almgren och direktör för vårdcentralerna Bra Liv Lotta Larsdotter.