Covid-19: Samlad lägesrapport vecka 19

Covid-19: Samlad lägesrapport vecka 19

Antal nya fall per vecka i Jönköpings län till och med vecka 18
Antal nya fall per vecka i Jönköpings län till och med vecka 18

Vi ser en tydlig minskning av antalet nya fall bland personer som är över 70 år. Det visar att vaccinationen har en kraftig effekt på smittspridningen. Och det ger hopp inför den fortsatta utvecklingen. Men i de yngre åldrarna går dock smittspridningen upp, och det är viktigt att vi fortsätter att följa restriktionerna.

Antalet nya fall i länet ligger på en någorlunda jämn nivå sedan några veckor tillbaka. Nationellt minskar fallen, men långsammare än vi hade hoppats. Varje vecka tas ungefär 10 000 prov i länet, och antalet nya fall ligger på 12 procent.

Planering av vårdplatser
Onsdag 12 maj vårdas 54 personer för covid-19 på länets sjukhus. 9 personer får intensivvård i Region Jönköpings län. Ingen person får intensivvård i annan region. Totalt i länet har vi 56 vårdplatser för patienter med covid-19.

Minskat antal intensivvårdade
De senaste dagarna har antalet patienter med intensivvårdsbehov minskat något och vi har haft möjlighet att ta emot en patient från en annan region. Vi har totalt 8 intensivvårdsplatser för patienter med covid-19. Arbete pågår för att lösa bemanningen under sommaren.

92 procent av länets invånare över 65 år är vaccinerade
Vaccinationen går framåt i hög takt. Tack vare fantastiska insatser av vårdcentralerna är 92 procent av länets invånare över 65  år vaccinerade. I en nationell jämförelse ligger vi i topp bland de regioner som har högst vaccinationstäckning. Dock är  vaccinationstäckningen ojämnt fördelat utifrån andelen utlandsfödda. Vårdcentraler, kommuner och länets hälskommunikatörer gör insatser för att förbättra detta.

Just nu vaccineras:

  • Personer som är 55 år eller äldre.
  • Personer som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller personlig assistans.
  • Personer som är 18-59 år och tillhör en riskgrupp.
  • Vård- och omsorgspersonal och som under längre tidsperioder arbetar nära patienter och brukare som ingår i fas 1 och 2.


Uppföljning av personer med bekräftad covid-19
Vårdcentralerna gör ett stort arbete kring smittspårning. Alla personer som får positivt provsvar blir uppringd av vårdcentralen. I samtalet går man bland annat igenom när hen fick första symtom, var hen kan ha blivit smittad och hur hen mår. Vårdcentralerna arbetar också strukturerat för att fånga upp de personer som har stor risk att bli allvarligt sjuk. Hög ålder, övervikt och hög feber i mer än fem dagar är indikationer som gör att dessa personer följs upp med telefonsamtal under 14 dagar. På så sätt kan vi vid behov snabbt hänvisa vidare till sjukhusvård, innan hen hinner bli så allvarligt sjuk att det kan krävas intensivvård.

Restriktioner efter utlandsresa
Vi vill påminna om vad som gäller efter att man kommit hem från en utlandsresa:

  • Testa dig direkt när du kommit hem, och sedan en gång till efter fem dagar.
  • Stanna hemma och begränsa sociala kontakter under sju dagar.


Mer information
Lämna prov och få provsvar om covid-19, 1177.se

Om vaccin mot covid-19, 1177.se