Vaccinationsbrev till personer mellan 65 och 69 år

Vaccinationsbrev till personer mellan 65 och 69 år

Nu går vaccineringen i fas 2 nedåt i åldersgrupperna. I vecka 15 skickas brev till alla som är 65-69 år gamla om hur de ska gå tillväga för vaccinering.

Personer som är födda år 1956 eller tidigare är välkomna att vaccinera sig från vecka 15.

I fas 2 ska personer som är 65 år eller äldre vaccineras. De äldsta vaccineras först. Brevet skickas ut i fallande åldersordning efterhand som de olika åldersgrupperna vaccineras, och nu är det alltså dags för gruppen 65-69 år.

Personerna får välja vilken vårdcentral de vill vaccinera sig på. I brevet kommer det att framgå hur den vårdcentral mottagaren är listad på planerar att genomföra vaccinationen.

När gruppen 65-69 år är vaccinerade kommer vaccineringen av personer med LSS att återupptas. Region Jönköpings län följer därefter Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller prioriteringsordning.

Skärpt prioritering

Folkhälsomyndigheten har skärpt rekommendationerna om att fortsätta att prioritera vaccination av äldre personer före yngre, eftersom ålder är en så tydlig riskfaktor för svår sjukdom och död i covid-19. I praktiken innebär detta exempelvis att äldre och andra med förhöjd risk för sjukdom och död ska erbjudas vaccin före vård- och omsorgspersonal samt personer med LSS.

Första dosen till så många som möjligt

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att så många som möjligt bör erbjudas en första dos innan vaccinering med dos två påbörjas.

För den som vaccineras i fas 2 förlängs dosintervallet till sex veckor för vaccinen från Moderna och Pfizer. För Astras vaccin gäller som tidigare  ett rekommenderat dosintervall på 9-12 veckor.

Vi ber våra invånare att inte kontakta vården eller ringa 1177 på telefon för frågor om bokning av vaccination.

Information som uppdateras löpande kring vaccinationen finns på 1177.se: Om vaccin mot covid -19

 

Kontakt:
Jonas Almgren, vaccinsamordnare, Region Jönköpings län, nås via presstjänst på 010-242 40 30 eller press@rjl.se