Utrikeshandelsministern: Stora möjligheter att öka länets export

Utrikeshandelsministern: Stora möjligheter att öka länets export

En person drar en truck
Utrikeshandelsminister Anna Hallberg och Marcus Schelin, VD för företaget Cind AB i Jönköping, följer när företagets tekniska chef Stefan Grufman demonstrerar hur snabbt volymen på en lastpall kan läsas av automatiskt. Spännande, och ett fantastiskt bolag, sammanfattade Anna Hallberg. Anne Morawietz, Marknadsansvarig, Cind AB och K-G Bartoll, projektledare regional utveckling, står i bakgrunden. Foto: Mikael Bergström

Företagen i Jönköpings län har stora möjligheter att öka sin exportandel. Den bedömningen gör utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) efter en heldag i Jönköping, med besök på två företag och diskussion med länets kommuner och näringsliv om hur exporten kan öka och möjligheten att locka utländska investeringar till Jönköpings län.

– Jönköpings län är en förebild när det gäller att vara ett dynamiskt län, där små och medelstora företag kan frodas, och ni ligger över rikssnittet när det handlar om export per capita. Här finns väldigt fina förutsättningar för att öka exporten, men man får aldrig luta sig tillbaka. Kan dessa företag skala upp sina verksamheter betyder det mycket både för regionen och för Sverige. Samtidigt är det viktigt att näringslivet och politiken går hand i hand, säger Anna Hallberg, och fortsätter:

Fantastiska grundförutsättningar

– Hälften av alla jobb i Sverige finns tack vare exporten. Svensk exportindustri har klarat sig fantastiskt bra under pandemin, med en fortsatt bra orderingång och vi får fortsatt många utländska investeringar som landar i Sverige. Vi har till exempel kompetens, innovationskraft och grön el. Många säger också att det är ett bra samhälle att leva i. Vi har fantastiska grundförutsättningar, men vi måste också lösa de knutar som finns, säger Anna Hallberg.

Fick se automatisk mätning

Under sin heldag i Jönköping ägnade hon förmiddagen åt två företagsbesök. Först Cind AB, som startade 2016 och som idag finns med huvudkontor på Barnarpsgatan i Jönköping, sedan Husqvarna AB, med anor från 1600-talet.

– Vi arbetar med effektivare logistik, förklarade VD Marcus Schelin när han gav en kort information om företaget. Cind AB startade i Science Park 2016, har nu 17 anställda som till stor del arbetar med programmering.

– Vi är ett mjukvaruföretag. Traditionella mätmetoder är långsamma och osäkra och det saknas personal. Vår lösning är att mäta och samla in data i farten. Vår produkt är världsunik.

Att med hjälp av kamerasystem automatiskt och blixtsnabbt kunna mäta volymen på till exempel timmer, flishögar eller styckegods, ger förstås stora fördelar i effektivitet.

Satsar även på flygfrakt

–  Hälften av all massaved i Sverige mäts nu med vårt system. Vår senaste utveckling är effektivare packning av last i fraktflyg. Vi packar fem procent effektivare, vilket gör att vart tjugonde plan inte behöver lyfta, säger han.

Expansionen går nu snabbt. Säljkontor öppnas i Frankrike, Holland och snart Tyskland, bland annat i samarbete med Business Sweden, och 2024 planeras lansering i Nordamerika, i samarbete med befintliga kunder.

Lunchträff med politiker

Det blev en lunchträff med politiker från Region Jönköpings län och länets kommuner, innan eftermiddagen ägnades åt ett rundabordssamtal med representanter från Region Jönköpings län, länets kommuner och organisationer, som Almi, Handelskammaren, Business Sweden, Svenskt näringsliv, Science Park och EEN (Enterprise Europe Network), det så kallade företagsfrämjande systemet.

Den övergripande frågan ”Hur kan näringslivet i Jönköpings län stärka den nationella export- och investeringsstrategin?” diskuterades ur olika perspektiv.

Coacha företag inför export

Almi:s projekt BeGlobal, för regional exportsamverkan presenterades, som bland annat handlar om att coacha företag som vill ut på exportmarknaden, genom att hitta rätt marknad och ta fram tydliga planer.

Samverkan, mellan Region Jönköpings län och länets kommuner, och samverkan mellan näringsliv och politiken, är det begrepp som ständigt återkommer som en viktig nyckel till hur export och utländska investeringar kan stärkas.

Modell för att locka investeringar

Ett annat svar på den övergripande frågan är Projekt Invest, en tvåårig satsning för att ta fram en modell för hur länets kommuner ska arbeta långsiktigt för att locka till sig utländska investeringar i syfte att stärka länets arbetsmarknad.

– Projekt Invest är en nysatsning tillsammans med statliga Business Sweden. Det handlar om att hitta former för hur vi ska stötta och driva detta arbete. En hel del utländska investeringar har landat i Sverige. Norra Sverige har fördel av lägre elpris. Vi får istället visa våra fördelar, som en stor industrikompetens, säger Niklas Engström, projektledare på regional utveckling, som också poängterade att det även är viktigt att behålla de utländska investeringar som redan finns.

Och det finns orosmoln för många av företagen.

Oro för elpriser och kompetensbrist

Flera företrädare beskrev den stora oro för elpriserna som många företag känner och förväntar sig en tuff vinter.

– Kortsiktigt behöver vi gå in och stötta, men det är samtidigt är det en svår balansgång att inte spä på inflationen, konstaterade Anna Hallberg.

Avsaknad av kompetens är ett annat stort problemområde och flera pekade på hur viktigt det är att behålla utländska studenter men också att ha en bra infrastruktur.

– 80 procent av industriföretagen säger att de har svårt att hitta kompetens. För fem år sedan var det 65 procent, beskrev en deltagare.

– Företagen saknar kompetens. Vi skulle behöva mer vuxenutbildningar gentemot näringslivet, ansåg Anna Gillek, regionchef för Svenskt Näringsliv.

Hon fick starkt medhåll av Anna Hallberg:

– Det är ett krig ute i världen om talanger och det är viktigt att titta på vuxenutbildningarna. Men det handlar också om att ha till exempel bra bostäder och förskola, och där ligger vi bra till i Sverige, menade hon.

Anna Hallberg arbetar också mycket för frihandelsavtal, med vänligt sinnade länder, som hon uttryckte det.

– Vi försöker till exempel påverka den nya regeringen i Tyskland. Att Sverige är ordförandeland för EU nästa år ska vi också dra nytta av. Det ska vara lika enkelt att sälja en burk färg från Borås i Barcelona som i Laholm, menade hon.

Femte exportlänet

Jönköpings län är företagstätt. Tillverkningsindustrin dominerar och det är också inom den sektorn som huvuddelen av exporten finns. Enligt tillväxtverkets statistik hamnar Jönköpings län på femte plats när det gäller export, efter storstadslänen och Norrbotten. Egentligen är exporten större än vad statistiken visar, eftersom många är underleverantörer till andra företag som tillverkar slutprodukten – och exporterar.

– Vi har mycket tillverkningsindustri, men vi behöver få fler som exporterar och det finns en potential att öka exporten, säger Thomas Strand, sektionschef näringsliv och kompetensförsörjning på regional utveckling, Region Jönköpings län, och moderator för eftermiddagen.

Ministerns dörr öppen för dialog

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg tog med sig flera frågor hem till utrikesdepartementet och slog samtidigt fast att hennes och regeringens dörr alltid är öppen för dialog.

– Ni har alla möjligheter att marknadsföra er, men man behöver jobba på alla nivåer och ta vara på alla resurser, menade hon.

– Det är värdefullt att vi får möjlighet att visa upp vårt näringsliv och att utrikeshandelsministern vill diskutera utvecklingsfrågor med oss. Den internationella marknaden är stor och konkurrensutsatt på ett annat sätt, vilket kräver att vi anpassar vår kompetens, säger K-G Bartoll, projektledare på regional utveckling, Region Jönköpings län, som höll ihop onsdagens besök.

Fotnot:

Enligt Tillväxtverket låg företagen i Jönköpings län på femte plats i landet 2021, med ett exportvärde på 62 miljarder kronor. I topp fanns Västra Götalands län (350 miljarder), Stockholms län (302), Skåne län (129) och Norrbottens län (63 miljarder kronor).