Uppdatering om covid-19: Ytterligare en person har avlidit och 20 personer i Jönköpings län vårdas på sjukhus

Uppdatering om covid-19: Ytterligare en person har avlidit och 20 personer i Jönköpings län vårdas på sjukhus

Ytterligare en person i Jönköpings län med bekräftad covid -19 har avlidit. Det rör sig om en äldre person med bakomliggande sjukdomar.

Totalt har nu tre personer med covid -19 avlidit i Jönköpings län.

20 patienter får idag fredag 27 mars sjukhusvård i Jönköpings län på grund av covid-19. Sex av patienterna får intensivvård.

Sedan den 13 mars 2020 gör Region Jönköpings län egna analyser av de provtagningar som sker för coronaviruset. Sammanlagt under 2020 har 848 prov analyserats för SARS-CoV-2 i Jönköpings län.

För att få det sammanlagda antalet positiva patienter hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida -antal fall av covid-19.

Region Jönköpings län redovisar enbart det totala antalet vårdade i länet, alltså inte uppdelat på de olika sjukhusen. Region Jönköpings län lämnar inte ut några ytterligare uppgifter kring patienter.

  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland
  • Pressinformation om coronaviruset
  • Folkhälsa och sjukvård