Uppdatering om covid-19: Vissa planerade operationer ställs in till och med 27 mars 2020

Uppdatering om covid-19: Vissa planerade operationer ställs in till och med 27 mars 2020

Det tidigare beslutet om att ställa in vissa planerade operationer inom Region Jönköpings län förlängs nu till och med 27 mars 2020 och berör i första hand operationer där patienten vårdas inneliggande. Alla patienter som berörs får besked från den opererande kliniken.

Beslutet som ledningen för Kirurgisk vård tog onsdag 18 mars 2020 innebär att alla planerade operationer där patienten vårdas inneliggande, och som kan vänta, ställs in. Detta för att klara bemanningen av operationer som är akuta eller livsnödvändiga.

I beslutet ingår också att planerade operationer av patienter med hög ålder kan genomföras efter särskild riskvärdering.

Ledig kapacitet används

De dagkirurgiska operationerna genomförs även fortsättningsvis, och kan även använda ledig kapacitet genom de övriga operationer som ställs in, men med beredskap för snabba omprioriteringar om situationen förändras.

Beskedet om att vissa operationer ställs in har lett till att många patienter ringer till operations- och intensivvårdsklinikernas receptioner.

Men alla patienter som berörs av en inställd operationstid får direkt besked om det från den opererande kliniken – ibland med kort varsel.

Besöksrestriktioner vid sjukhusen inklusive förlossning

Sedan den 13 mars gäller besöksrestriktioner vid länets tre sjukhus, på grund av covid-19 – coronaviruset.

Sedan tisdag 17 mars gäller också besöksrestriktioner till länets förlossningsavdelningar och BB, bland annat:

* Under förlossningen får du som föder endast ha en anhörig med dig på förlossningsavdelningen. Det är viktigt att den anhöriga personen inte har förkylningssymtom. På BB-avdelningen är det endast mamma och barn som får vårdas.

Anhöriga kan istället närvara via videomöten, exempelvis face-time.

Läs mer på 1177.se

Tillräckligt med skyddsutrustning

Utvecklingen kring bland annat vårdplatser, sjukfrånvaron bland personal och tillgång på skyddsutrustning, är områden som följs noga inom Region Jönköpings län:

– I dagsläget har vi tillräcklig tillgång på skyddsutrustning, men det finns risk för att det uppstår en brist, säger smittskyddsläkare Malin Bengnér.

I skyddsutrustningen ingår visir, munskydd, förkläde och handskar.

Beredskapschef Caroline Cherfan arbetar bland annat med tillgången på skyddsutrustning:

– Vi följer läget dagligen med både förbrukning och inköp för att ständigt bevaka och försöka hitta alternativa vägar att beställa skyddsutrustning ifrån. Vi har ännu inte begärt stöd från Socialstyrelsen med skyddsutrustning men det finns som alternativ i den dagliga bedömning som vi gör.

Redovisning på Folkhälsomyndighetens hemsida

För uppgifter om hur många personer som testats positivt för covid-19 i Jönköpings län hänvisas i fortsättningen till Folkhälsomyndighetens dagliga statistik.

Nu är det patienter, inlagda på sjukhus med infektionssjukdom, samt vårdpersonal inom särskilt känsliga verksamheter som är i fokus för provtagningen för covid-19.

Onsdag 18 mars är det sex patienter som får sjukhusvård i Jönköpings län på grund av covid-19, fem på infektionskliniken och en i intensivvård.

Någon mer information om patienterna lämnas inte.