Uppdatering om covid-19: 29 personer i Jönköpings län vårdas på sjukhus

Uppdatering om covid-19: 29 personer i Jönköpings län vårdas på sjukhus

29 patienter får idag onsdag 1 april sjukhusvård i Jönköpings län på grund av covid-19. Sju av patienterna får intensivvård. Två personer med bekräftad covid -19 har avlidit på länets sjukhus under det senaste dygnet.

De två personerna som avlidit var båda över 80 år.

Sedan den 13 mars 2020 gör Region Jönköpings län egna analyser av de provtagningar som sker för coronaviruset. Sammanlagt under 2020 har 1245 prov analyserats för SARS-CoV-2 i Jönköpings län.

Om våra uppdateringar
Region Jönköpings län redovisar från och med idag onsdag 1 april 2020 antal covid -19-fall enligt följande:

- Antal inneliggande patienter med bekräftad covid -19, varav antal på IVA.

- Antal patienter med bekräftad covid -19 som avlidit på våra tre sjukhus det senaste dygnet. Observera att det kan finnas en viss eftersläpning i rapporteringen.

- Avlidnas ungefärliga ålder i åldersspann per tiotal, samt om det finns känd underliggande sjukdom hos de avlidna personer som är under 70 år.

Region Jönköpings län lämnar inte ut några ytterligare uppgifter kring patienter och avlidna. Region Jönköpings län redovisar enbart det totala antalet vårdade i länet, alltså inte uppdelat på de olika sjukhusen.

Uppgifterna publiceras en gång om dagen, runt klockan 12:00, med reservation för att uppgifter behöver kvalitetssäkras ytterligare och därmed försena publiceringen.

Observera också att dödsfall som inträffar på kommunala boenden inte inkluderas i Region Jönköpings läns dagliga redovisning. För statistik över antalet bekräftade fall i hela länet hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens webbsida över antalet bekräftade fall i Sverige

 

  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland
  • Pressinformation om coronaviruset
  • Folkhälsa och sjukvård