Uppdatering om covid-19: 13 personer i Jönköpings län vårdas på sjukhus

Uppdatering om covid-19: 13 personer i Jönköpings län vårdas på sjukhus

Ytterligare en person i Jönköpings län, som bekräftats smittad, har avlidit. Även det rör sig om en äldre person med flera allvarliga underliggande sjukdomar. Hittills har alltså två personer avlidit.

13 patienter får idag torsdag 26 mars sjukhusvård i Jönköpings län på grund av covid-19. Fem av patienterna får intensivvård.

Sedan den 13 mars 2020 gör Region Jönköpings län egna analyser av de provtagningar som sker för coronaviruset. Sammanlagt under 2020 har 791 prov analyserats för SARS-CoV-2 i Jönköpings län.

För att få det sammanlagda antalet positiva patienter hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida -antal fall av covid-19.

Tidigare har covid 19-patienter vårdats på Länssjukhuset Ryhov. Från och med idag vårdas patienter på alla länets sjukhus. Region Jönköpings län redovisar enbart det totala antalet vårdade i länet, alltså inte uppdelat på de olika sjukhusen. Region Jönköpings län lämnar inte ut några ytterligare uppgifter kring patienter.

  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland
  • Pressinformation om coronaviruset
  • Folkhälsa och sjukvård