Uppdatering om covid -19: 65 personer i Jönköpings län vårdas på sjukhus

Uppdatering om covid -19: 65 personer i Jönköpings län vårdas på sjukhus

65 patienter får idag, söndag 3 maj 2020, sjukhusvård i Jönköpings län på grund av covid -19. 19 av patienterna får intensivvård. En person med bekräftad covid -19 har avlidit på länets sjukhus det senaste dygnet.

Den avlidna personen var 91-100 år och hade underliggande sjukdom.

Under det senaste dygnet har två personer med bekräftad covid-19 skrivits ut från sjukhusen i Region Jönköpings län.

Sedan den 13 mars 2020 gör Region Jönköpings län egna analyser av de provtagningar som sker för coronaviruset.

Om våra uppdateringar

Region Jönköpings län redovisar från och med 1 april 2020 antal covid -19-fall enligt följande:

- Antal inneliggande patienter med bekräftad covid -19, varav antal på IVA.

- Antal patienter med bekräftad covid -19 som avlidit på våra tre sjukhus det senaste dygnet. Observera att det kan finnas en viss eftersläpning i rapporteringen.

- Avlidnas ungefärliga ålder i åldersspann per tiotal, samt om det finns känd underliggande sjukdom hos avlidna personer under 70 år.

- Siffran på antal avlidna bygger på inrapporterade dödsfall fram till klockan 8:00 samma dag som uppdateringen görs och ett dygn bakåt i tiden. En viss eftersläpning kan ske och siffran ska därför ses som preliminär.

Region Jönköpings län lämnar inte ut några ytterligare uppgifter kring patienter och avlidna. Region Jönköpings län redovisar enbart det totala antalet vårdade i länet, alltså inte uppdelat på de olika sjukhusen.

Uppgifterna publiceras en gång om dagen, runt klockan 12:00, med reservation för att uppgifter kan behöva kvalitetssäkras ytterligare och därmed försenar publiceringen.

Observera också att dödsfall som inträffar på kommunala boenden inte inkluderas i Region Jönköpings läns dagliga redovisning. För statistik över antalet bekräftade fall i hela länet hänvisar vi till
Folkhälsomyndighetens webbsida över antalet bekräftade fall i Sverige