Uppdatering om covid -19: 55 personer i Jönköpings län vårdas på sjukhus

Uppdatering om covid -19: 55 personer i Jönköpings län vårdas på sjukhus

55 patienter med bekräftad covid -19 får idag måndagen 13 april 2020 sjukhusvård i Jönköpings län. 18 av patienterna får intensivvård. Tre personer med bekräftad covid -19 har avlidit på länets sjukhus.

Två av de avlidna personerna var 81-90 år gamla och en var 61-70 år gammal. Alla de avlidna hade underliggande sjukdom.

Om våra uppdateringar

Region Jönköpings län redovisar från och med 1 april 2020 antal covid -19-fall enligt följande:

- Antal inneliggande patienter med bekräftad covid -19, varav antal på IVA.

- Antal patienter med bekräftad covid -19 som avlidit på våra tre sjukhus det senaste dygnet. Observera att det kan finnas en viss eftersläpning i rapporteringen.

- Avlidnas ungefärliga ålder i åldersspann per tiotal, samt om det finns känd underliggande sjukdom hos avlidna personer under 70 år.

- Siffran på antal avlidna bygger på inrapporterade dödsfall fram till klockan 8:00 samma dag som uppdateringen görs och ett dygn bakåt i tiden. En viss eftersläpning kan ske och siffran ska därför ses som preliminär.

Region Jönköpings län lämnar inte ut några ytterligare uppgifter kring patienter och avlidna. Region Jönköpings län redovisar enbart det totala antalet vårdade i länet, alltså inte uppdelat på de olika sjukhusen.

Uppgifterna publiceras en gång om dagen, runt klockan 12:00, med reservation för att uppgifter kan behöva kvalitetssäkras ytterligare och därmed försenar publiceringen.

Observera också att dödsfall som inträffar på kommunala boenden inte inkluderas i Region Jönköpings läns dagliga redovisning. För statistik över antalet bekräftade fall i hela länet hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens webbsida över antalet bekräftade fall i Sverige

 

  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland
  • Pressinformation om coronaviruset
  • Personalinformation om coronaviruset
  • Folkhälsa och sjukvård