Uppdatering kring fallet med Coronavirus i Jönköping

Uppdatering kring fallet med Coronavirus i Jönköping

Den kvinna i 20-årsåldern i Jönköping som smittats med Coronavirus, får fortsatt vård på infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov och mår efter omständigheterna bra.

– Vi räknar med att hon ska bli fullt frisk och helt återställd. Men kring hennes vårdtid råder patientsekretess och vi kommer därför inte att lämna någon mer fortsatt information om hennes tillstånd. Av samma skäl kommer vi inte heller att ge några besked om när det blir aktuellt för henne att skrivas ut från infektionskliniken, säger Malin Bengnér, smittskyddsläkare i Region Jönköpings län och Maria Palmérus, verksamhetschef för infektionskliniken.

Kvinnan själv har tydligt förklarat att hon inte vill medverka i intervjuer, vilket vi ber medier att respektera.

Läs mer:

Folhälsomyndigheten:

Frågor och svar om nytt coronavirus 2019-nCoV

  • Region Jönköpings län - Nyheter och pressmeddeland
  • Smittskydd vårdhygien
  • Infektionskliniken