Undantag från Vårdförbundets blockader för vissa verksamheter i sommar

Undantag från Vårdförbundets blockader för vissa verksamheter i sommar

Ett utropstecken. Undantag från Vårdförbundets blockader för vissa verksamheter i sommar

För att undvika att konsekvenserna av Vårdförbundets stridsåtgärder blir samhällsfarliga har Region Jönköpings län och Vårdförbundet i en lokal förhandling kommit överens om undantag från övertids- och mertidsblockaden för ett antal verksamheter under vissa veckor i sommar.

Verksamheterna i Region Jönköpings län arbetar intensivt med olika åtgärder för att kunna möta invånarnas behov av vård i sommar, samtidigt som medarbetarna får sin semester. Det handlar om att prioritera och dra ned på vårdplatser, göra ändringar i scheman, förflytta medarbetare till andra arbetsplatser och att rekrytera visstidspersonal. Nyanställningsblockaden hävdes 4 juni, men effekterna av den påverkar ändå sommarbemanningen.

– Inom vissa verksamheter räcker inte åtgärderna till om konflikten fortfarande skulle pågå när medarbetarnas huvudsemester börjar. Då riskerar konflikten att bli samhällsfarlig. Vi har haft bra samtal med Vårdförbundet kring hur vi hanterar stridsåtgärderna under sommaren så att konsekvenserna blir så små som möjligt för både invånare och medarbetare, säger HR-direktör Patrick Nzamba.

Undantag för vissa verksamheter under vissa veckor

Överenskommelsen med Vårdförbundet innebär att vissa verksamheter inom kirurgisk vård, medicinsk vård samt psykiatri, rehabilitering och diagnostik i Region Jönköpings län kan göra undantag från övertids- och mertidsblockaden för de ordinarie arbetspass under sommaren där bemanningen inte kan lösas genom att prioritera, göra schemaändringar, förflytta personal eller rekrytera visstidspersonal.

Övertid som beror på att en chef har beordrat eller godkänt att medarbetare stannar kvar efter ordinarie arbetstid, omfattas inte av överenskommelsen. På samma sätt som tidigare kan det i akuta situationer, när chefen eller medarbetaren själv bedömer att patienter kan komma till skada, vara aktuellt med skyddsarbete.

Sedan tidigare har ett mindre antal verksamheter i Region Jönköpings län beviljats undantag från övertids- och mertidsblockaden vid akuta situationer under vissa förutsättningar. Det gäller röntgen på länets alla tre sjukhus, operation på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och på Höglandssjukhuset i Eksjö samt ambulansverksamheten i länet.